Zvolte si oblast:

Vyhlášení výzvy v Programu na podporu důstojné práce a tripartitního dialogu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Rádi bychom vás informovali, že byla dne 7. listopadu 2018 vyhlášena avizovaná výzva k předkládání návrhů projektů v Programu na podporu důstojné práce a tripartitního dialogu. Výzva je otevřená pro všech 11 evropských zemí (Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Pobaltské státy, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko; v budoucnu se připojí i Kypr a Maďarsko), které jsou do tohoto Programu zapojeny.

Hlavním cílem programu je posílení tripartitní spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odborovými organizacemi a veřejnými orgány a také podpora důstojné práce. Program dále podporuje sociální dialog a přispívá k lepší připravenosti zemí na výzvy související s vysokou nezaměstnaností a zajištěním principů důstojné práce v úzké spolupráci s partnery z Norska.

Žadateli musí být právnické osoby ve zmíněných zemích nebo Norsku. Výzva bude otevřena 3 měsíce, tedy do 7. února 2019. V každém případě veškeré konkrétní informace jsou uvedeny v textu výzvy, kterou naleznete na webových stránkách Zprostředkovatele Programu: https://www.innovasjonnorge.no/DecentWork

Připomínáme, že je také možné stále žádat navíc ještě o podporu zahraničních pracovních cest v rámci programu. Cílem těchto cest je navázání bilaterálních vztahů mezi subjekty z Norska a České republiky, návštěva možných projektových partnerů a příprava společné projektové žádosti. Veškeré informace k oběma výzvám naleznete pod výše uvedeným odkazem.

Případné dotazy k vyhlášeným výzvám zasílejte prosím přímo Zprostředkovateli Programu, tedy Innovation Norway, na tuto emailovou adresu - decentwork@innovationnorway.no.

Případným žadatelům o grant přejeme hodně štěstí.