Zvolte si oblast:

Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 12. 9. 2018
  • Zjednodušení názvu programu

Název programu Řádná správa věcí veřejných
Základní informace
Výše grantu 5 000 000 EUR
Spolufinancování programu 882 353 EUR
Hrazeno z EHP fondy 2014 - 2021
Zprostředkovatel programu

Ministerstvo financí
Odbor Mezinárodní vztahy

Kontaktní osoba Oddělení přípravy a koordinace

Mgr. Petr Sulženko
Tel: + 420 257 042 556
E-mail: petr.sulzenko@mfcr.cz       
Partner programu Rada Evropy (Council of Europe – CoE)
Partner programu z donorského státu
Cíl programu Lepší integrita a odpovědnost veřejné správy
Programová oblast Řádná správa věcí veřejných, odpovědné instituce, transparentnost
Základní informace o programu Konkrétní zaměření programu bude předmětem vyjednávání v následujících měsících a bude moci být zveřejněno až po schválení programu donory.