Zvolte si oblast:

Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 30. 3. 2020
  • Zjednodušení názvu programu
  • Aktualizace základních informací
  • aktualizace přílohy
  • Zveřejněna Dohoda o programu Řádná správa

Název programu Řádná správa věcí veřejných
Základní informace
Výše grantu 5 000 000 EUR
Spolufinancování programu 882 353 EUR
Hrazeno z EHP fondy 2014 - 2021
Zprostředkovatel programu

Ministerstvo financí
Odbor Mezinárodní vztahy

Kontaktní osoba Oddělení přípravy a koordinace

Mgr. Petr Sulženko
Tel: + 420 257 042 556
E-mail: petr.sulzenko@mfcr.cz       
Partner programu Rada Evropy (Council of Europe – CoE)
Partner programu z donorského státu
Cíl programu Lepší integrita a odpovědnost veřejné správy
Programová oblast Řádná správa věcí veřejných, odpovědné instituce, transparentnost
Základní informace o programu

Program Řádná správa věcí veřejných se zaměřuje na zlepšení efektivnosti a transparentnosti státní správy v České republice prostřednictvím víceúrovňového zhodnocení jednotlivých segmentů státní správy a jejich reformy na základě mezinárodních metodik a příkladů dobré praxe.
Program je zaměřen na systém veřejné správy a kvalitu poskytovaných veřejných služeb, dále na integritu a účinnost protikorupčních opatření a zároveň na účinnost orgánů činných v trestním řízení, především v oblasti proti praní špinavých peněz.

Souhrnné informace zde Factsheet Řádná správaPDF (3133kB)

Dohoda o programu Řádná správa věcí veřejných (.PDF, 1647 kB)