Zvolte si oblast:

Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 8. 4. 2024 15:30
 • Zjednodušení názvu programu
 • Aktualizace základních informací
 • aktualizace přílohy
 • Zveřejněna Dohoda o programu Řádná správa
 • Přidán dokument APR 2020
 • Úprava odkazů
 • Zveřejněna aktualizovaná Dohoda o programu Řádná správa
 • Aktualizovány kontaktní údaje
 • Přidán dokument APR 2021
 • Přidán dokument APR 2022, aktualizovány kontaktní údaje
 • Přidán dokument APR 2023

Název programu Řádná správa věcí veřejných
Základní informace
Výše grantu 5 000 000 EUR
Spolufinancování programu 882 353 EUR
Hrazeno z EHP fondy 2014 - 2021
Zprostředkovatel programu

Ministerstvo financí
Odbor Mezinárodní vztahy

Kontaktní osoby

Oddělení přípravy a koordinace
Mgr. Jiří Koudar
Tel: + 420 257 044 593
E-mail: jiri.koudar@mfcr.cz 

Oddělení realizace, monitorování a hodnocení
Ing. Petr Zlesák
Tel,: + 420 257 044 572
E-mail: petr.zlesak@mfcr.cz

Centrální finanční a kontraktační jednotka
Mgr. Jana Kocmatová
Tel.: + 420 257 042 750
E-mail: jana.kocmatova@mfcr.cz  

Partner programu Rada Evropy (Council of Europe – CoE)
Partner programu z donorského státu  
Cíl programu Lepší integrita a odpovědnost veřejné správy
Programová oblast Řádná správa věcí veřejných, odpovědné instituce, transparentnost    
Základní informace o programu

Program Řádná správa věcí veřejných se zaměřuje na zlepšení efektivnosti a transparentnosti státní správy v České republice prostřednictvím víceúrovňového zhodnocení jednotlivých segmentů státní správy a jejich reformy na základě mezinárodních metodik a příkladů dobré praxe.
Program je zaměřen na systém veřejné správy a kvalitu poskytovaných veřejných služeb, dále na integritu a účinnost protikorupčních opatření a zároveň na účinnost orgánů činných v trestním řízení, především v oblasti proti praní špinavých peněz.

Souhrnné informace zde

Roční zpráva o programu

Executive Summary 2020: APR-CZ-Good Governance-2020-executive summary (.PDF, 127 kB)

Executive Summary 2021: APR_CZ_GOOD GOVERNANCE_2021 PDF (115kB)

Executive Summary 2022: APR-CZ-GOOD-GOVERNANCE-2022-executive-summary (.PDF, 130 kB)

Executive Summary 2023APR CZ- GOOD GOVERNANCE 2023 - executive summary (.PDF, 141 kB)