Zvolte si oblast:

Přinášíme výsledky výzvy MGS1 zaměřené na podporu občanské participace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve výzvě Podpora zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací (MGS1), která byla otevřena od června do poloviny října 2021, jsme na základě externího hodnocení žádostí o grant a jednání hodnoticí komise vybrali 4 projekty k podpoře.

Následná verifikace potvrdila, že hodnocení zajištěné Zprostředkovatelem programu proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Fondů EHP 2014-2021, programu Řádná správa a vyhlášené výzvy a že doporučené žádosti splňují všechny podmínky ke schválení.

Všichni žadatelé byli oficiálně vyrozuměni v souladu s výzvou.

Věříme, že všechny podpořené projekty přispějí významnou měrou k rozvoji občanské participace v obcích České republiky. Žadatelům úspěšných žádostí přejeme mnoho úspěchů při realizaci projektů.

Dokumenty ke stažení