Zvolte si oblast:

Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 8. 8. 2019
  • Formulace zprostředkovatele programu
  • Aktualizace zprostředkovatele programu
  • Aktualizace základních informací
  • Doplnění externích odkazů

Název programu Active Citizens Fund
Základní informace
Výše grantu 15 000 000 EUR
Spolufinancování programu
Hrazeno z EHP fondy 2014 - 2021
Zprostředkovatel programu

Konsorcium Nadace Open Society Fund Praha, Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu České republiky

Kontaktní osoba                
Partner programu  
Partner programu z donorského státu
Cíl programu Posílení občanské společnosti a aktivního občanství a posílení postavení zranitelných skupin
Programová oblast Občanská společnost
Základní informace o programu

Cílem Active Citizens Fund je: “Posílení občanské společnosti a aktivního občanství a podpora znevýhodněných skupin“. Fond má přispět k posílení dlouhodobé udržitelnosti a kapacit občanského sektoru, posílení jeho role při prosazování demokratických principů, aktivního občanství a lidských práv.

Souhrnné informace zde Factsheet Občanská společnost (.PDF, 3310 kB)

Webové stránky https://www.activecitizensfund.cz/active-citizens-fund/