Zvolte si oblast:

Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 9. 11. 2018
  • Formulace zprostředkovatele programu
  • Aktualizace zprostředkovatele programu

Název programu Občanská společnost
Základní informace
Výše grantu 15 000 000 EUR
Spolufinancování programu
Hrazeno z EHP fondy 2014 - 2021
Zprostředkovatel programu

Konsorcium Nadace Open Society Fund Praha, Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu České republiky

Kontaktní osoba                
Partner programu  
Partner programu z donorského státu
Cíl programu Posílení občanské společnosti a aktivního občanství a posílení postavení zranitelných skupin
Programová oblast Občanská společnost
Základní informace o programu Konkrétní zaměření programu bude předmětem vyjednávání v následujících měsících a bude moci být zveřejněno až po schválení programu donory.