Zvolte si oblast:

Posílení neziskových organizací: Active Citizens Fund vyhlašuje průběžnou výzvu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Nadace OSF vyhlašuje za konsorcium programu Active Citizens Fund dne 16. 3. 2021 průběžnou výzvu pro neziskové organizace k předkládání žádostí o grant na rozvoj znalostí a dovedností pro používání digitálních technologií a širší využívání digitálních nástrojů pro svou činnost a chod organizace.

Smyslem výzvy je pomoci neziskovým organizacím digitalizovat se – tj. aby neziskové organizace:

  1. cíleně a efektivněji používaly digitální nástroje pro svou práci, organizaci aktivit, poskytování služeb, komunikaci s cílovými skupinami apod.
  2. více využívaly technologie pro nabídku svých služeb (tzv. civic tech), které umožní širší participaci zejména zástupcům znevýhodněných skupin a umožní lepší dostupnost služeb/aktivit/úřadů pro všechny cílové skupiny
  3. více využívaly technologie jako nástroje pro aktivní občanství (tzv. civic tech), které umožní širší zapojení lidí do fungování a rozhodování na úrovni obce/města/státu, usnadní komunikaci občanů se zastupiteli, zlepší dostupnost úřadů apod.

Podpořeny budou projekty, jejichž aktivity se zaměřují na Posílení neziskových organizací – tj. povedou ke zvýšení kapacity, dopadu jejich práce a udržitelnosti občanské společnosti a jednotlivých organizací.

Podmínkou pro podání žádosti je, že žadatel je registrován nejméně jeden rok jako nezisková organizace v České republice.

Akční granty ve výši od 1 000 do 3 000 eur budou rozděleny na projekty v délce 1–12 měsíců.

Celková alokace na tuto výzvu je 151 000 eur, alokace na jednotlivé roky jsou uvedeny níže.

Uzávěrka pro podání žádostí o grant je průběžná, v daném roce je stanoven pouze jeden termín – tzn. vyhodnocují se vždy všechny žádosti podané do 31. 5. daného roku (tj. podané do 23:59 hodin dne 31. 5. 2021, 31. 5. 2022 nebo 31. 5. 2023).

Více informací naleznete na stránkách Active Citzens Fund.