Zvolte si oblast:

Active Citizens Fund vyhlašuje výzvu se zaměřením na občanskou participaci

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Nadace OSF vyhlašuje za konsorcium programu Active Citizens Fund dne 9. února 2021 výzvu k předkládání žádostí o tzv. matchingový grant. Smyslem výzvy je naučit neziskové organizace, jak připravit dárcovskou kampaň v online prostředí. Tzn. jak oslovit prostřednictvím online kampaně své příznivce a podporovatele, aby přispěli na činnost nebo aktivity organizace.

Podpořeny budou projekty, jejichž aktivity se zaměřují na Občanskou participaci, tj. zapojování občanů do aktivit a dění ve veřejném prostoru nebo do plánování a rozhodování na úrovni obce/státu.

Výzva je určena pro neziskové organizace, které působí na místní, regionální či celostátní úrovni. Podmínkou pro podání žádosti je, že žadatel je registrován nejméně jeden rok jako nezisková organizace v České republice.

Program podpoří projekty v délce 6–12 měsíců formou matchingu 1:1, tzn. zdvojnásobí částku vybranou od dárců v rámci kampaně ve výši od 1 000 do 4 000 eur na jeden projekt/kampaň. Celková alokace na tuto výzvu je 40 000 eur, podpořeno bude 10, maximálně 15 projektů.

Uzávěrka pro podání žádostí o grant je 6. dubna 2021 ve 12:00 hodin.

Všechny žádosti o grant musí být v souladu s cíli a pravidly programu Active Citizens Fund a Fondů EHP a Norska a předloženy ve stanoveném formátu dle této výzvy a Příručky pro žadatele.

Příručka pro žadatele obsahuje podrobné informace k vypracování žádosti. Doporučujeme žadatelům prostudovat ji před zahájením práce na žádosti! Ke stažení je na stránkách www.activecitizensfund.cz.

Stručné shrnutí k přípravě žádosti je k dispozici zde.