Zvolte si oblast:

První grantová výzva programu Active Citizens Fund

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Změň systém: Vyhlašujeme první grantovou výzvu programu Active Citizens Fund

Nadace OSF a Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové jako členové Konsorcia programu Active Citizens Fund vyhlašují výzvu k předkládání žádostí o systémové granty. Systémové granty poskytují finanční podporu na rozvoj občanské společnosti a posílení její role při dosahování udržitelné společenské a systémové změny.

Granty podporují vznik dlouhodobé a efektivní spolupráce mezi různými organizacemi s cílem přispět k pozitivní změně v různých oblastech. V této výzvě budou podpořeny projekty, které cílí na Advokační a watchdogové aktivity, Zmocnění znevýhodněných skupin, Občanské vzdělávání a mediální gramotnost. Finanční podpora činí 100 – 250 000 eur na projekty s délkou 3-4 roky. Žádat o podporu mohou neziskové organizace registrované v České republice s nejméně dvouletou aktivní historií.

Výzva je otevřená od 3. září do 4. listopadu 2019, do 12.00 hodin.

Další informace https://www.activecitizensfund.cz/chceme-grant/aktualni-vyzvy/

 

Dokumenty ke stažení