Zvolte si oblast:

Známe výsledky prvních akčních a matchingových grantů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Podpora aktivního občanství, advokačních a watchdogových aktivit, ale třeba i oslovování dárců prostřednictvím crowdfundingových kampaní – to jsou oblasti, které program Active Citizens Fund nyní podpoří částkou 35 tisíc eur. V rámci první vlny hodnocení žádostí o akční a matchingové granty hodnotící komise vybrala celkem 17 úspěšných projektů. Finanční podpora směřuje jak k malým a méně zkušeným, tak i středně velkým neziskovým organizacím.

Další kolo hodnocení proběhne po uzávěrce na konci června. Mezi žadatele zbývá ještě rozdělit téměř 53 tisíc eur.

Hodnocením prošlo v rámci výzvy na matchingové granty celkem 15 žádostí, z nichž 7 bylo úspěšných. Z roční alokace 27 600 eur na toto zaměření do další průběžné uzávěrky zbývá rozdělit 8 277 eur. V zaměření Občanská participace komise hodnotila celkem 12 žádosti a podpořila rovněž 7 projektů. Z roční alokace 27 600 eur na toto zaměření zbývá k rozdělení 8 277 eur. V zaměření Advokační a watchdogové aktivity přišly celkem 3 žádosti, 2 z nich byly podpořeny.

Z roční alokace 25 200 eur zbývá 19 205 eur. V zaměření Zmocnění znevýhodněných skupin byly hodnoceny celkem 2 žádosti, 1 z nich byla podpořena, k rozdělení do další výzvy zbývá k rozdělení 25 000 eur. Další průběžná uzávěrka všech čtyř zmíněných výzev je 30. června.

Výsledky hodnocení matchingových grantů: Kompletní přehled

Výsledky hodnocení akčních grantů: Kompletní přehled

 

Veškeré informace naleznete za stránkách Zprostředkovatele Programu Active Citizens Fund.