Zvolte si oblast:

Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 12. 9. 2018
  • Zjednodušení názvu programu

Název programu Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí
Základní informace
Výše grantu 19 000 000 EUR
Spolufinancování programu 3 352 941 EUR
Hrazeno z Norské fondy 2014 - 2021
Zprostředkovatel programu Ministerstvo financí
Odbor Mezinárodní vztah        
Kontaktní osoba

Oddělení přípravy a koordinace

Mgr. Jiří Koudar
Tel.: +420 257 044 592
E-mail: jiri.koudar@mfcr.cz

Partner programu  
Partner programu z donorského státu Rada Evropy (Council of Europe – CoE)
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Cíl programu Zlepšení situace v oblasti lidských práv a boj proti diskriminaci a extremismu na národní úrovni
Programová oblast Lidská práva – uplatňování v jednotlivých zemích
Začleňování Romů a posilování jejich postavení
Domácí a genderové násilí
Základní informace o programu Konkrétní zaměření programu bude předmětem vyjednávání v následujících měsících a bude moci být zveřejněno až po schválení programu donory.