Zvolte si oblast:

Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 6. 4. 2023 14:30
 • Aktualizace základních informací
 • Přidána příloha
 • Aktualizace základních informací
 • Přídána příloha - PA
 • výměna přílohy - PA
 • Doplnění odkazu
 • Aktualizace informací
 • Aktualizace harmonogramu
 • Dopnění roční zprávy o programu
 • Doplnění souhrnných informací - factsheet
 • Přidána příloha APR
 • Aktualizace základních informací
 • Aktualizace harmonogramu
 • Aktualizace kontaktních osob ZP
 • Přidána příloha: Kultura ve zkratce
 • Aktualizace kontaktních údajů
 • Přidána příloha APR 2021
 • Změna názvu partnera z donorského státu
 • Přidána příloha APR 2022
 • Aktualizace kontaktních údajů

Název programu Kultura
Základní informace
Programová oblast Podnikání v oblasti kultury, kulturního dědictví a spolupráce v oblasti kultury
Cíl programu Posílení sociálního a hospodářského rozvoje prostřednictvím kulturní spolupráce, podnikání v oblasti kultury a správy kulturního dědictví
Zaměření programu

V nadcházejícím období podpoří program Kultura revitalizaci českého kulturního dědictví a kulturní a kreativní aktivity podporující regionální rozvoj a sociální inkluzi téměř 900 miliony Kč. V letech 2019 - 2021 bude vyhlášeno nejméně 7 otevřených výzev a podpořeno přibližně sto kulturních projektů realizovaných až do dubna 2024.

V oblasti kulturního dědictví bude prostřednictvím větších grantů (max. 38,5 milionu Kč) podpořena ochrana a obnova movitého a nemovitého kulturního dědictví, včetně rozvoje a realizace strategií pro jeho dlouhodobé využití. Druhá výzva se prostřednictvím menších grantů (max. 6,6 milionů Kč) zaměří na oživení a inovativní využití kulturního dědictví, které je v odpovídajícím technickém stavu.

V oblasti současného umění jsou plánovány nejméně dvě výzvy na podporu kvalitní a původní umělecké tvorby a její prezentaci v rámci scénického umění (divadlo, tanec a pohybové umění, nový cirkus, klasická a současná hudba), vizuálního umění (výtvarné umění včetně architektury a designu, tradiční a současná řemesla) a literatury. Výzvy podpoří projekty grantem ve výši 1,2 až 5,3 milionů Kč.

Na základě konzultace o potřebách kulturního sektoru v České republice je v programu podpořena oblast umělecké kritiky a také oblast budování a posilování kapacit oborových uměleckých asociací, sítí a platforem. Nejméně jedna výzva bude vyhlášena samostatně pro každou oblast a podpoří projekty grantem ve výši 257 000 Kč až 1,2 milionů Kč.

Specifické zaměření Programu

Česká republika má dlouhodobý problém s řešením některých lidskoprávních otázek. OSN například České republice doporučila zlepšit integraci Romů do společnosti, bojovat s rasizmem a xenofobií. U projektů současného umění bude kladen důraz na podporu kulturních projevů menšin a bude řešena problematika inkluze včetně zpřístupňování kultury (např. romské menšině). Podpora kulturního dědictví menšin (včetně romského a židovského) a aktivity zaměřené na inkluzi budou zdůrazněny v příslušných výzvách a přímo podpořeny prostřednictvím předem definovaného projektu (Vybudování památníku obětem romského holokaustu v Letech u Písku). Ve všech výzvách bude rovněž akcentováno posilování kapacit, kulturní podnikání a bilaterální spolupráce s donorskými státy.

Informace ke stažení:

 

Hrazeno z Fondy EHP 2014 - 2021
Alokace 35 000 000 EUR Výše grantu 29 750 000 EUR Spolufinancování programu 5 250 000 EUR
Zprostředkovatel programu

Ministerstvo financí
Odbor Mezinárodní vztahy

Kontaktní osoby

Oddělení přípravy a koordinace

Mgr. Jiří Koudar
Tel.:+420 257 044 593
E-mail: Jiri.Koudar@mfcr.cz              

 

Oddělení realizace, monitorování a hodnocení

Ing. Eva Tomšejová

Tel.: +420 257 042 745

E-mail: Eva.Tomsejova@mfcr.cz

 

Centrální finanční a kontraktační jednotka

Mgr. Jan Fridrich

Tel.: +420 257 042 209

E-mail: Jan.Fridrich@mfcr.cz

   

Partneři programu Ministerstvo kultury ČR Kontaktní osoba (konzultace projektových záměrů)

Oblast kulturního dědictví
Ing. Radek Bouška
E-mail: Radek.Bouska@mkcr.cz

Oblast současného umění
Ing. Jan Hrdlička
E-mail: Jan.Hrdlicka@mkcr.cz

Institut umění - Divadelní ústav

Oblast umělecké a kulturní kritiky

PhDr. Eva Žáková

E-mail: eva.zakova@idu.cz

Oblast oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem

Ing. Pavla Petrová

E-mail: pavla.petrova@idu.cz                    

Partneři programu z donorských států The Icelandic Centre for Research (RANNIS)
The Norwegian Directorate for Cultural Heritage (RA)
Arts and Culture Norway
Časový harmonogram

Předpokládaný harmonogram výzev v programu Kultura je uveden v tabulce níže a bude průběžně aktualizován. Pro usnadnění dojednání partnerské spolupráce s předem vybraným partnerem bude před každou výzvou možné zažádat o individuální studijní cestu do donorských států nebo ČR (pokud bude s ohledem na aktuální omezení vyhlášena).

Realizace projektů je možná do konce dubna 2024.

Roční zpráva o programu

Executive Summary 2019: APR CZ - CULTURE 2019 - executive summary

Executive Summary 2020: APR CZ Culture 2020 executive summary

Executive Summary 2021: APR CZ CULTURE 2021 executive summary 

Executive Summary 2022: APR CZ CULTURE 2022 executive summary

 

Dokumenty ke stažení