Zvolte si oblast:

Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 13. 11. 2019
  • Aktualizace základních informací
  • Přidána příloha
  • Aktualizace základních informací
  • Přídána příloha - PA
  • výměna přílohy - PA
  • Doplnění odkazu

Název programu Kultura
Základní informace
Programová oblast Podnikání v oblasti kultury, kulturního dědictví a spolupráce v oblasti kultury
Cíl programu Posílení sociálního a hospodářského rozvoje prostřednictvím kulturní spolupráce, podnikání v oblasti kultury a správy kulturního dědictví
Zaměření programu

V nadcházejícím období podpoří program Kultura revitalizaci českého kulturního dědictví a kulturní a kreativní aktivity podporující regionální rozvoj a sociální inkluzi více než 800 miliony Kč. V letech 2019 - 2022 bude vyhlášeno nejméně 6 otevřených výzev a podpořeno přibližně sto kulturních projektů realizovaných až do dubna 2024.

V oblasti kulturního dědictví bude prostřednictvím větších grantů (max. 1,5 milionu €) podpořena ochrana a obnova movitého a nemovitého kulturního dědictví, včetně rozvoje a realizace strategií pro jeho dlouhodobé využití. Vyhlášení této výzvy se předpokládá v druhém čtvrtletí roku 2019. O rok později ve druhém čtvrtletí roku 2020 bude vyhlášena druhá výzva, která se prostřednictvím menších grantů (max. 250 tisíc €) zaměří na oživení a inovativní využití kulturního dědictví, které je v odpovídajícím technickém stavu.

V oblasti současného umění budou vyhlášeny nejméně dvě výzvy na podporu kvalitní a původní umělecké tvorby a její prezentaci v rámci scénického umění (divadlo, tanec a pohybové umění, nový cirkus, klasická a současná hudba), vizuálního umění (výtvarné umění včetně architektury a designu, tradiční a současná řemesla) a literatury. Výzvy budou vyhlášeny ve druhém čtvrtletí roku 2019 a 2021 a podpoří projekty grantem ve výši 50 tisíc - 200 tisíc €.

Na základě konzultace o potřebách kulturního sektoru v České republice je v programu podpořena oblast umělecké kritiky a také oblast budování a posilování kapacit oborových uměleckých asociací, sítí a platforem. Nejméně jedna výzva bude vyhlášena samostatně pro každou oblast v polovině roku 2019 a podpoří projekty grantem ve výši 10 tisíc - 50 tisíc €.

Specifické zaměření Programu

Česká republika má dlouhodobý problém s řešením některých lidskoprávních otázek. OSN například České republice doporučila zlepšit integraci Romů do společnosti, bojovat s rasizmem a xenofobií. U projektů současného umění bude kladen důraz na podporu kulturních projevů menšin a bude řešena problematika inkluze včetně zpřístupňování kultury (např. romské menšině). Podpora kulturního dědictví menšin (včetně romského a židovského) a aktivity zaměřené na inkluzi budou zdůrazněny v příslušných výzvách a přímo podpořeny prostřednictvím předem definovaného projektu (Vybudování památníku obětem romského holokaustu v Letech u Písku). Ve všech výzvách bude rovněž akcentováno posilování kapacit, kulturní podnikání a bilaterální spolupráce s donorskými státy.

Informace ke stažení  Factsheet Kultura (.PDF, 3159 kB)                       

Hrazeno z EHP fondy 2014 - 2021
Alokace 32 941 176 EUR Výše grantu 28 000 000 EUR Spolufinancování programu 4 941 176 EUR
Zprostředkovatel programu

Ministerstvo financí
Odbor Mezinárodní vztahy

Kontaktní osoba Oddělení přípravy a koordinace

Mgr. Suzana Jovaševićová
Tel.: +420 257 044 594
E-mail: suzana.jovasevicova@mfcr.cz
Partneři programu Ministerstvo kultury ČR Kontaktní osoba (konzultace projektových záměrů)

Oblast kulturního dědictví
Ing. Radek Bouška
E-mail: Radek.Bouška@mkcr.cz

Oblast současného umění
Ing. Jan Hrdlička
E-mail: Jan.Hrdlicka@mkcr.cz

Institut umění - Divadelní ústav Oblast umělecké kritiky a podpory uměleckých asociací a platforem
PhDr. Eva Žáková
E-mail: eva.zakova@idu.cz
Partneři programu z donorských států The Icelandic Centre for Research (RANNIS)
The Norwegian Directorate for Cultural Heritage (RA)
The Norwegian Arts Council (ACN)
Časový harmonogram

Vyhlášení prvních výzev se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2019. Pro usnadnění dojednání partnerské spolupráce s předem vybraným partnerem bude před každou výzvou možné zažádat o individuální studijní cestu do donorských států. 

Realizace projektů je možná do konce dubna 2024.