Zvolte si oblast:

Zpětné vazby: interdisciplinární projekt v oblasti současného umění a uměleckého výzkumu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuZpětné vazby: interdisciplinární projekt v oblasti současného umění a uměleckého výzkumu
Internetové stránky projektu

https://artycok.tv/
https://www.facebook.com/artycok.tv/
https://www.instagram.com/artycok.tv/

 

Číslo projektuKU-CA2-034
Realizátor projektu

Artyčok.TV, z.s

Partner projektu z donorského státu

Icelandic Art Centre (Island)
Listaháskóli Íslands (Island)
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet (Norsko)

 

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 04/2022 – 03/2024

Další informace

Cílová skupina: studenti, umělci, veřejnost

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 703 200 Kč

Schválený grant

5 132 880 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Zpětné vazby jsou interdisciplinárním projektem v oblasti uměleckého výzkumu a jeho prezentace, který reaguje na nejpalčivější společenské výzvy současnosti. Jeho jádrem je podpora vzniku uměleckých děl na základě umělecko-výzkumných aktivit, ve kterých se přirozeně propojují sociální a environmentální témata.

Během projektu budou realizovány umělecko-výzkumné aktivity formou rezidencí, prezentací a workshopů ve spolupráci s partnery z donorských států, které budou spolupracovat na koncepční fázi projektu, zprostředkují umělecké kontakty na spolupracovníky pro jednotlivé aktivity a ve finální fázi také zhodnotí realizovaný umělecký výzkum. Na závěr dojde ke vzájemné prezentaci všech aktivit na Iceland University of the Arts v Reykjavíku a Akademii výtvarných umění v Praze.

Plánované projekty se soustředí na ochranu přírodního bohatství, na procesy vzdělávání nezbytné v postupném odstraňování nerovností ve společnosti a na tvorbu podhoubí pro vznik kvalitnějších podmínek pro zapojování hlasů a perspektiv z různých komunit.