Zvolte si oblast:

Vytvoření nové interaktivní expozice muzea Rodného domu Antonína Dvořáka v Nelahozevsi

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Středočeský kraj
Název programuKultura
Název projektuVytvoření nové interaktivní expozice muzea Rodného domu Antonína Dvořáka v Nelahozevsi
Internetové stránky projektu

v přípravě

Číslo projektuKU-CH2-005
Realizátor projektu

Lobkowicz Collections

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 6/2022–04/2024

Další informace

Cílová skupina: starší lidé, studenti, veřejnost

Celkové způsobilé výdaje projektu

6 616 960 Kč

Schválený grant

5 955 264 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Předkládaný projekt řeší chybějící společenské a kulturní vyžití kulturní památky, kterou představuje Rodný dům Antonína Dvořáka, nacházející se v obci Nelahozeves nedaleko Prahy. Vzhledem k historickému významu tohoto areálu jak pro českou ale i světovou hudební historii si projekt klade za cíl využít tohoto potenciálu a po kvalitní rekonstrukci vytvořit v jejích prostorách technologicky inovativní stálou expozici, tematicky zaměřenou na život a tvorbu světoznámého skladatele.

Zvláštní zřetel pak bude kladen na skladatelovo dětství strávené právě v obci Nelahozeves. Expozice bude zcela inovativní jak z hlediska užité technologie, tak i kurátorské koncepce, v rámci které je kladen velký důraz na interaktivní a edukativní prvky. Projekt představuje ojedinělý přístup k práci s návštěvníkem, kterého zaujme nejen vizuální a designové řešení, ale i specifické zvukové systémy, které představují další komunikační kanál a zprostředkují kvalitní individuální poslech hudby. Díky takto pojaté expozici bude mít návštěvník možnost seznámit se s osobností světoznámého skladatele a jeho tvorbou z různých úhlů pohledu a odnese si z prohlídky zcela jedinečnou muzejní zkušenost. Výsledkem bude rozšíření znalostí o světově známém skladateli a jeho dětství stráveném v Nelahozevsi a pochopení původu jeho inspirací.

Dalším přínosem bude zvýšení turistické fluktuace v dané lokalitě, z čehož bude mít přínos jak samotná obec, tak Středočeský kraj. Rodný dům Antonína Dvořáka a muzeum v jeho prostorách se bezpochyby stane vyhledávaným místem představitelů místní komunity i turistů a zároveň vhodným místem pro seznámení se s historií české hudby, edukaci, inspiraci v možnostech užití nových technologií i potěšení z poslechu koncertů vážné hudby.