Zvolte si oblast:

Vize tance

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuVize tance
Číslo projektuKU-CB1-025
Realizátor projektu

Vize tance, z. s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Termín realizace projektu: 12/2020-11/2022

Další informace

Cílová skupina:

Veřejnost
Umělci

Webové stránky:

https://www.vizetance.org
https://www.facebook.com/vizetance

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 511 800 Kč

Schválený grant

1 285 000 Kč (85 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt Vize tance (dále jen „Vize“), rozvíjí a posiluje činnost nevládní neziskové organizace, která byla založena za účelem plnit roli oborového sdružení již v roce 2008. Vize sdružuje nezávislé profesionály a organizace působící v oblasti tance a pohybového umění v České republice.

Umělci, producenti, technici, programoví specialisté, mentoři, teoretici a novináři jsou tak sjednoceni v rámci jedné platformy. Všichni členové jsou součástí scény současného umění a pracují převážně na volné noze. Cílem Vize je společně redefinovat cíle dalšího rozvoje oboru, určit strategie pro jejich realizaci a přizpůsobit strukturu oboru nově identifikovaným potřebám.

Vize je asociace. Členové se setkávají, aby sdíleli ideje, nápady a know-how a společně pomohli oboru. Mapují obor, aby identifikovali jeho silné stránky a příležitosti pro růst, zjišťovali pozitivní dopady umělecké práce na společnost a formulovali koncepty pro nové projekty, které budou obor dále rozvíjet.

Vize pracuje také s řadou partnerů včetně domácích i zahraničních sítí a platforem, aby společně tvořili lepší kontext pro oborové aktivity. Specifickým cílem tohoto projektu je posílit administrativní, realizační, logistické a marketingové kapacity sdružení, které budou kontinuálně zázemím a podporou pro činnost aktivních členů. Dále si projekt klade za cíl rozvíjet kompetence členů Vize na základě spolupráce s českými i zahraničními experty, vytvořit oborovou dokumentaci, která shrne redefinované cíle a strategie oboru a nabídne nové koncepty pro rozvoj oborových aktivit. Rovněž budou díky projektu vytvořeny metodické dokumenty analyzující dopad oboru na společnost a uspořádány dvě konference na často opomíjená témata: dopad oboru na společnost a význam umělecké práce pro marketing měst a regionů.