Zvolte si oblast:

Vidět, cítit a zažít les na Zámku v Kostelci nad Černými lesy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Středočeský kraj
Název programuKultura
Název projektuVidět, cítit a zažít les na Zámku v Kostelci nad Černými lesy
Internetové stránky projektu

https://www.facebook.com/skolnilesnipodnikkostelecnadcernymilesy

Číslo projektuKU-CH2-038
Realizátor projektu

Česká zemědělská univerzita v Praze

Partner projektu z donorského státu

Náttúrufræðistofa Kópavogs (Island)

Partner projektu z ČR

Za Radost

Status

Předpokládaná doba realizace: 06/2022–03/2024

Další informace

Cílová skupina: studenti, děti a mládež, veřejnost

Celkové způsobilé výdaje projektu

7 361 040 Kč

Schválený grant

6 624 936 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt řeší chybějící společenské a kulturní vyžití ve městě a v přilehlém regionu a podněcuje maximální inovativní využití  a oživení kulturní památky Zámku v Kostelci nad Černými  lesy, který byl po desetiletí uzavřen.

Cílem projektu je oživit tuto kulturní památku prostřednictvím multimediální trvalé expozice zaměřené na oblast lesnictví. Jedinečnost expozice tkví ve vzájemně na sebe navázaných naučných okruzích (stezkách), využívající lesní pedagogiku. Projekt reaguje na potřeby místní komunity, kdy ve vymezené části kulturní památky připraví prostory pro volnočasové centrum. Ve spolupráci s partnerem vzniknou vzdělávací programy realizované i po skončení projektu. Dále vzniknou edukační programy pro žáky ZŠ a MŠ s využitím lesní pedagogiky.

Navržený projekt obsahuje vedle zpřístupnění nových expozic lesnictví také pořádání kulturních aktivit zaměřených na komunitní setkávání. Nikde v ČR neexistuje obdobná expozice, která by oblast lesnictví mapovala v celé jeho šíři. Dvě na sebe navazující expozice (naučné stezky) tvoří logický okruh přibližující oblast lesnictví od semínka stromu až po jeho ochranu a zpracování. Jeden okruh bude přímo v areálu kulturní památky, druhý, přiléhající, bude navazovat naučnou stezkou v přilehlém lese. Část expozice bude věnována menšinám.