Zvolte si oblast:

Univerzální design – mapování potenciálu a zapojení nové generace v oblasti kreativních průmyslů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 31. 3. 2023 10:30
  • Doplnění aktuálních odkazů

Projekt
Kraj Zlínský kraj
Název programuKultura
Název projektuUniverzální design – mapování potenciálu a zapojení nové generace v oblasti kreativních průmyslů
Internetové stránky projektu

www.designprovsechny.cz

www.zlindesignweek.cz

http://www.utb.cz

Číslo projektuKU-CA2-003
Realizátor projektu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Partner projektu z donorského státu

Design and Architecture Norway – DOGA (Norsko)

Partner projektu z ČR

Kreativní Praha

Status

Předpokládaná doba realizace: 05/2022–04/2024

Další informace

Cílová skupina: studenti, umělci, architekti, veřejnost

Celkové způsobilé výdaje projektu

3 535 403 Kč

Schválený grant

3 180 000 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je lépe zmapovat, jak téma univerzálního designu a jeho využití ve veřejném prostoru vnímají designéři a architekti v České republice a jaký je potenciál pro následný rozvoj. Projekt si klade za cíl i podpořit zapojení nové generace do univerzálního designu.

Rozdílné vnímání tohoto principu napříč celou Evropou bude diskutováno mezi českými a norskými partnery během festivalu Zlin Design Week 2022 a 2023. Festival Zlin Design Week navazuje na dlouholetou tradici designu ve Zlínském kraji. V roce 2022 bude město Zlín slavit 700 let od svého založení - hlavní téma dalšího ročníku festivalu, univerzální design, přinese příležitost nastínit možnosti vývoje města v následujících letech.

Ve spolupráci s partnery projektu proběhne výzkum vnímání univerzálního designu, do kterého se zapojí designéři a architekty z České republiky, konference se zahraničními experty, série workshopů, která mladým tvůrcům přiblíží téma po praktické stránce, a výstava představující ukázky a význam využití univerzálního designu napříč Evropou. Tyto výstupy přispějí ke zvýšení kvalifikace začínajících designérů a upozorní na možná řešení současných společenských výzev prostřednictvím umění. Projekt poskytne designérům možnost nacházet inspiraci, sdílet své zkušenosti a setkávat se s profesionály.