Zvolte si oblast:

TANUM - komunikační platforma Asociace tanečních umělců ČR s odbornou veřejností a představiteli státní správy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuTANUM - komunikační platforma Asociace tanečních umělců ČR s odbornou veřejností a představiteli státní správy
Číslo projektuKU-CB2-002
Realizátor projektu

Asociace tanečních umělců České republiky, z. s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Termín realizace projektu: 05/2022 – 12/2023

Další informace

Cílová skupina: Profesionální tanečníci (18-29), studenti konzervatoří a VOŠ (0-17), členové rady Asociace tanečních umělců ČR a zástupci baletních souborů příspěvkových divadel ve věkové kategorii (65+)

Webové stránky:

www.atucr.cz
Facebook - Asociace tanečních umělců ČR

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 650 558 Kč

Schválený grant

1 325 000 Kč (83 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt řeší nejpalčivější problémy tanečního žánru - kde najít prostředky a kam přesně je v oblasti profesionálního tanečního umění ČR efektivně investovat. Principem projektu je především kontinuální práce Asociace tanečních umělců ČR v oblasti přípravy a projednávání systémových změn v oblasti ochrany a výkonu profesionálních umělců se zástupci Ministerstva kultury ČR a regionální správy.

Klíčové aktivity projektu se zaměřují na zpracování prostorové a finanční analýzy potřeb a podmínek pro výkon umělecké práce v rámci nezávislé taneční scény ČR versus veřejně zřizovaných divadel s baletními soubory a na vytvoření analýzy a definici Statusu profesionálního umělce.

Smyslem projektu je rovněž posílení dovedností a kompetencí jednotlivých členů Asociace tanečních umělců ČR, což bude realizováno formou webinářů, vzdělávacích seminářů a odborných workshopů (za účasti zahraničních expertů).

K podpoře spolupráce členů Asociace tanečních umělců ČR a členů Strategického týmu z regionálních kulturních center a následné komunikaci s představiteli veřejné státní a regionální správy ČR bude sloužit nová komunikační online platforma TANUM (TANeční UMění).