Zvolte si oblast:

Svět Romů v díle malířky Míly Doleželové – expozice a kulturně vzdělávací program Středoevropského centra pro kulturní dědictví v Telči

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj kraj Vysočina
Název programuKultura
Název projektuSvět Romů v díle malířky Míly Doleželové – expozice a kulturně vzdělávací program Středoevropského centra pro kulturní dědictví v Telči
Internetové stránky projektu

https://www.facebook.com/UniverzitnicentrumTelc
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/66338

 

Číslo projektuKU-CH2-003
Realizátor projektu

Masarykova univerzita

Partner projektu z donorského státu

Romano kher / Romsk kultur- og ressurssenter, Stiftelsen kirkens bymisjon Oslo (Norsko)

Partner projektu z ČR

Muzeum romské kultury

Status

Předpokládaná doba realizace: 05/2022–04/2024

Další informace

Cílová skupina: studenti, Romové, veřejnost

Celkové způsobilé výdaje projektu

6 360 625 Kč

Schválený grant

5 724 562 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt usiluje o oživení nemovité kulturní památky – areálu bývalé jezuitské koleje v Telči. Cílem je vybudované centrum pozvednout na vyšší úroveň, více jej otevřít veřejnosti a místním komunitám a udělat z něj společensko-kulturní centrum Telče, s přesahem i mimo region.

Hlavním cílem je upozornění veřejnosti na mimořádné dílo malířky Míly Doleželové a jejího manžela Jiřího Mareše prostřednictvím vytvoření výstavního prostoru a zpřístupnění expozice jejich obrazů. Záměr vzniku expozice vychází přímo ze závěti Míly Doleželové, která si přála, aby v Telči vznikla galerie s jejími obrazy. Pro volnočasové využití budou vytvořeny dva umělecké ateliéry, ve kterých se budou konat výtvarné, hudební a taneční dílny či kurzy. Ve spolupráci s Muzeem romské kultury, partnerem projektu, bude uspořádána série vzdělávacích a kulturních aktivit určených pro žáky škol v regionu i širokou veřejnost. Neposledním cílem je zpřístupnění aktivit zdravotně znevýhodněným spoluobčanům.

Aktivity projektu položí základy k vytvoření stálé expozice v Telči, která by ve spolupráci s dalšími místními aktéry měla aktivně přispívat nejen k péči o kulturní dědictví, ale také k rozvoji místního občanského života a osvětě napříč společností. Bude vytvořeno komunitní centrum, které bude dostupné pro všechny bez rozdílu.