Zvolte si oblast:

Strengthening the capacity of the Association of Roma Music Artists in the Czech Republic

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 11. 7. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuStrengthening the capacity of the Association of Roma Music Artists in the Czech Republic
Číslo projektuKU-CB2-018
Realizátor projektu

Asociace romských hudebních umělců v ČR z.s.

Partner projektu z donorského státu

Kultur bryter grenser (Norsko)

Partner projektu z ČR

Ozvučovací agentura SERENDIPITY s.r.o.
SERENDIPITY Agency s.r.o.

Status

Předpokládaný termín realizace: 03/2022 – 02/2023

Další informace

Cílová skupina: Umělci, Romové

Webové stránky: https://arhuvcr.eu/

Sociální sítě: https://www.facebook.com/asociaceromskychhudebnichumelcu

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 748 490 Kč

Schválený grant

1 160 724 Kč ( 66 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je posílit kapacity Asociace a jejich členů. Projekt se zaměřuje na romské hudební umělce a jejich rovné začlenění do společnosti. Projekt je realizován ve spolupráci s norským partnerem.

Projekt, který je primárně zaměřen na romské hudební umělce (hudebníky, zpěváky, tanečníky za doprovodu živé hudby), přináší spolupráci v několika příbuzných hudebních oborech. Klíčovým aspektem této spolupráce je, že sdružení bude nabízet své poradenské služby v oblasti kulturního managementu romským umělcům mimo hudební oblast.

V rámci projektu bude realizováno 5 projektových aktivit - medializace sdružení a jeho členů, management v kultuře, mezinárodní spolupráce a výměna know-how, management a publicita.