Zvolte si oblast:

Sdružení knihoven ČR – Strategický partner knihoven v ČR

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuSdružení knihoven ČR – Strategický partner knihoven v ČR
Číslo projektuKU-CB1-003
Realizátor projektu

Sdružení knihoven ČR

Partner projektu z donorského státu

Norwegian Library Association

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Termín realizace projektu: 01/2021 – 12/2022

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost

Webové stránky:

www.sdruk.cz
www.facebook.com/sdrukcr

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 629 112 Kč

Schválený grant

1 466 200 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je profesionalizace Sdružení knihoven ČR (SDRUK ČR), rozšíření členské základy a příprava strategických a komunikačních materiálů.

Záměrem projektu je Sdružení knihoven ČR profesionalizovat, aby mohlo poskytovat adekvátní služby knihovnám, zároveň posílit spolupráci s členskou základnou, ale i s nečlenskými knihovnami a dalšími subjekty, poskytovat pracovně-právní poradentství a pořádat pro management knihoven odborné akce.

Za tímto účelem bude navázána spolupráce s profesionální organizací ze zahraničí. Norský partner dovolí realizátorovi projektu nahlédnout do svých procesů, a s jeho pomocí vybudovat funkční Sdružení, které bude skutečnou podporou managementu knihoven v ČR.

Díky projektu dojde k vybudování profesionálního sdružení zastupujícího zájmy knihoven v České republice. Mezi činnosti sdružení lze jmenovat např. legislativní online poradenství či tvorbu metodik dle požadavků členů sdružení.