Zvolte si oblast:

Rozvojový program pro kulturní a kreativní odvětví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 1. 4. 2022
  • Aktualizace odkazu na web příjemce

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuRozvojový program pro kulturní a kreativní odvětví
Číslo projektuKU-CB2-013
Realizátor projektu

Inovační centrum INION, z.ú.

Partner projektu z donorského státu

Entreprenerdy AS (Norsko)

Partner projektu z ČR

Krajská umělecká asociace

Status

Předpokládaná doba realizace: 03/2022 – 09/2023

Další informace

Cílová skupina: Umělci, studenti, podnikatelé

Webové stránky:

www.inion.cz/
https://www.facebook.com/IC.INION
https://www.linkedin.com/company/inovacni-centrum-inion

Celkové způsobilé výdaje projektu

2 845 112 Kč

Schválený grant

1 550 000 Kč ( 54 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt přispívá k posilování kapacit oborových asociací (jejich členů a představitelů) prostřednictvím uceleného rozvojového programu zaměřeného na podnikatelské myšlení a schopnosti. Projekt je reakcí na silnou potřebu aktérů z oblasti kulturních a kreativních odvětví, kteří nemají k dispozici ucelený vzdělávací program, který by podpořil rozvoj jejich podnikatelských dovedností.

Projekt má za úkol řešit tento problém vytvořením rozvojového programu ve spolupráci s norským partnerem Entreprenerdy, který má rozsáhlé zkušenosti v oblasti tvorby takových programů. Entreprenerdy vede funkční rozvojový program zaměřený na aktéry z kulturních a kreativních odvětví v Nordických zemích. Smyslem partnerství je využít těchto zkušeností pro vytvoření rozvojového programu pro kulturní a kreativní odvětví v České republice.

V rámci projektu proběhne mapování potřeb 12 vybraných asociací a jejich členů.  Hlavní aktivitou je následně příprava a organizace pěti čtyřměsíčních vzdělávacích kol rozvojového programu. Každé kolo je rozděleno na dvě části - část standardizovanou a část zaměřenou na konkrétní potřeby účastníků.

Z programu budou profitovat jak asociace, tak představitelé a členové těchto asociací. Prostřednictvím programu představitelé asociací pochopí, jak poskytovat přidanou hodnotu oboru a členům, které reprezentují. Naopak členové asociací se prostřednictvím programu naučí jak rozvinout a vést svoje kulturní projekty jako podnikatelé. Smyslem projektu je zkultivovat podnikatelské myšlení a schopnosti představitelů a členů asociací a posílit tak jejich celkovou kapacitu.