Zvolte si oblast:

Rozvoj asociace hudebních klubů a její integrace do ekosystému hudby

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuRozvoj asociace hudebních klubů a její integrace do ekosystému hudby
Číslo projektuKU-CB2-010
Realizátor projektu

BACH - Brněnská asociace clubové hudby, z.s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Termín realizace projektu: 06/2022 – 04/2024

Další informace

Cílová skupina: Organizace občanské společnosti, malé a střední podniky, podnikatelé

Webové stránky: 

www.bach.ngo
www.facebook.com/bachanakluby

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 319 290 Kč

Schválený grant

1 187 361 Kč ( 90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Na brněnské hudební scéně se již třetím rokem pod názvem "BACH - Brněnská asociace clubové hudby" sdružuje většina brněnských hudebních klubů a pořadatelů kulturních akcí. Spolek se zaměřuje především na vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými členy. Cílem tohoto projektu je zlepšení podmínek pro fungování asociace, přidružených podniků a pořadatelů kulturních akcí.

Jedním z konkrétních cílů je vývoj webové a mobilní aplikace, která usnadní orientaci organizátorů v plánované dramaturgii a zároveň přehledně sdruží program pro návštěvníky klubů. Aplikace bude současně sloužit jako online platforma pro vzájemnou komunikaci mezi promotéry, díky čemuž nebude docházet ke kolizím programu a jednotliví členové si mohou snáze vypomáhat, případně organizovat společné akce.

V rámci projektu rovněž proběhnou přípravy na společný showcase festival s konferencí, kdy se ve členských klubech odehraje společně koordinovaný program koncertů, workshopů a přednášek zástupců podpůrných organizací a odborníků z provázaných oborů. Tento showcase festival se uskuteční v návaznosti na tento projekt, tj. není součástí tohoto projektu.