Zvolte si oblast:

Robo Pop - divadelní sci-fi

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 27. 6. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuRobo Pop - divadelní sci-fi
Číslo projektuKU-CA1-036
Realizátor projektu

KULT, spolek

Status

Předpokládaná doba realizace: 1.5.2021 – 30.4.2023

Další informace

Cílová skupina:

Veřejnost
Organizace občanské společnosti
Umělci

Webové stránky: www.kultprodukce.cz

Celkové způsobilé výdaje projektu

3 998 544 Kč

Schválený grant

3 598 689 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Sto let od prvního uvedení Čapkova R.U.R. se lidstvo vyrovnává nejenom se skutečností, že stroje jsou v mnoha oblastech výkonnější, ale i s tím, že stroje získaly schopnost se učit a zdokonalovat se. Evoluční algoritmy a genetické programování, neomezená množství dat a supervýkonné počítače mohou nastartovat autonomní vývoj strojů, který se lidstvu vymkne z kontroly. Vznikne svět, který je optimalizován algoritmy.

Projekt vytvoří unikátní autorskou inscenaci Robo Pop, která se bude zabývat problematikou světa, kde se stroje umí samy rozhodovat, kde umělá inteligence získá moc nad rozhodováním člověka, kde umělá inteligence definuje nový optimalizovaný svět a nového člověka v něm. Bůh stvořil člověka, člověk stvořil umělou inteligenci, umělá inteligence se stává Bohem.

Odosobněný svět algoritmů, který ze své podstaty vede k unifikaci a potlačování odlišností, bude uměleckou paralelou k trendu, kdy většinová společnost klade důraz na efektivitu a univerzalitu na úkor různorodosti, originality a jedinečnosti.

Inscenaci uvedeme celkem dvacetkrát v šesti vybraných kostelech. Vybereme kostely, které již nejsou využívány ke svému původnímu účelu. Zpřístupníme zážitek z moderní divadelní produkce a atmosféru místa v novém kontextu. Předpokládáme, že projektové reprízy navštíví celkem tři tisíce diváků.

Cílem projektu je vytvoření unikátní divadelní inscenace v netradičních prostorách kombinující pohybové a taneční divadlo, pantomimu a nová média včetně speciálně vyvinutých masek pro digitální pantomimu a face mapping. Projekt oživí zapomenuté kulturní památky a pomůže jim nalézt nový účel.

V rámci workshopů získají vystupující umělci i technický personál nové zkušenosti v práci s novými technologiemi napříč žánry. Projekt rovněž zvýší povědomí o současném pohybovém umění u široké veřejnosti. Unikátnost a atraktivita inscenace přiláká i diváky, kteří do divadel běžně nechodí.