Zvolte si oblast:

Říše očistných zvuků

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuŘíše očistných zvuků
Internetové stránky projektu

http://www.saturnin.info

Číslo projektuKU-CA2-006
Realizátor projektu

Saturnin, z.s.

Partner projektu z donorského státu

BMH Music (Norsko)

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 06/2022–04/2024

Další informace

Cílová skupina: veřejnost, ostatní menšiny, starší lidé

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 905 105 Kč

Schválený grant

1 714 594 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je zpřístupnit současné umění skrze představení art muzikoterapie širšímu publiku prostřednictvím hudebních festivalů, online kurzu a mobilní muzikoterapeutické laboratoře.

Projekt je zaměřen na podporu umělecké produkce v oblasti celostní muzikoterapie a především na rozvoj práce s publikem, prezentaci a šíření tvorby zúčastněných umělců. V rámci projektu bude uspořádán festival, kde budou prezentována nově vzniklá díla ve spolupráci českých a norských umělců.

Součástí projektu je i vytvoření online kurzu pro veřejnost zaměřeného na celostní muzikoterapii, který veřejnosti umožní výměnu a sdílení informací a zkušeností v rámci jakékoliv situace, bez ohledu na pandemickou nebo jinou krizi.

Projekt přispěje k propagaci celého uměleckého směru holistické muzikoterapie a povědomí veřejnosti o jejích možnostech a principech.