Zvolte si oblast:

Revitalizace synagogy v Budyni nad Ohří

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 13. 3. 2024
  • Aktualizace informací
  • Doplněny odkazy

Projekt
Kraj Ústecký kraj
Název programuKultura
Název projektuRevitalizace synagogy v Budyni nad Ohří
Internetové stránky projektu
Číslo projektuKU-CH1-052
Realizátor projektu

Město Budyně nad Ohří

Partner projektu z donorského státu

Stil Service Martin Funda (NOR)

Status

Předpokládaná doba realizace: 04/2021 – 04/2024

Další informace

Cílová skupina: veřejnost, židovská populace

Webové stránky: www.budyne.cz

Napsali o projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu

24 339 100 Kč

Schválený grant

21 905 190 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Revitalizace synagogy v Budyni nad Ohří spočívá v navrácení původní podoby a významu synagogy dle dochovaných historických pramenů, která je v současné době v havarijním stavu, kdy hrozí celková destrukce.

Synagoga byla postavena v první polovině 18. století jako dřevěná stavba, která byla přestavěna na zděnou s prvky klasicismu a rokoka. Do druhé světové války sloužila místní židovské obci. Během válečného období byla budova používána jako sklad, na který byla i stavebně upravena. Dodnes budova nebyla obnovena, dochází v ní k závažným statickým poruchám, jako je deformace stropu a stěn, vybočení obvodové stěny. Budova je pro v současné době veřejnost uzavřena.

Realizací projektu dojde k statickému zajištění objektu vč. provedení stavebních úprav, sanaci zdiva a doplnění ženské galerie vč. dvojice dřevěných sloupů. Dále dojde k vytvoření svatostánku vč. pódia a všech prvků patrných z historických fotografií, včetně doplnění vrstev podlahy a základního mobiliáře synagogy. V interiéru dojde k restaurování historických výmaleb vč. ostění.

V exteriéru bude obnovena fasáda, navrácení okenních, dveřních ostění a výplní, dojde k výměně střešní krytiny a schodiště. Součástí projektu bude i vybudování pohotovostního sociálního zázemí a menší úprava vnějších ploch vč. vstupu do sklepa.

Cílem projektu je celkově památku revitalizovat a navrátit ji její podobu a funkci pro bohoslužebné a kulturní účely. Cílové skupiny jsou kromě široké veřejnosti převážně židovská komunita. Ve městě je nejstarší židovské osídlení doloženo od první poloviny 16. století a jsou zde dva židovské hřbitovy.

Do projektu se zapojí norský partner a .bude probíhat ve formě odborných konzultací při přípravě restaurování nábytku a ostatních starožitných předmětů. Následně budou uspořádány semináře na téma rekonstrukce nemovitých objektů v ČR a Norsku, jejichž cílem je předávání dobrých zkušeností.