Zvolte si oblast:

Revitalizace Bělohradské sýpky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 9. 8. 2023
  • Aktualizace informací
  • Aktualizace informací (odkaz na webové stránky)
  • Aktualizace informací (posunutí doby realizace)

Projekt
Kraj Královehradecký kraj
Název programuKultura
Název projektuRevitalizace Bělohradské sýpky
Číslo projektuKU-CH1-042
Realizátor projektu

Bělohradská sýpka, o.p.s.

Partner projektu z donorského státu

Vaer Stolt (Be proud) (NO)

Partner projektu z ČR

Nadace českého kubismu

Status

Předpokládaná doba realizace: 04/2021-04/2024

Další informace

Cílová skupina: Umělci, veřejnost, organizace občanské společnosti

Webové stránky: https://belohradskasypka.cz/

Sociální sítě:

Celkové způsobilé výdaje projektu

42 830 241 Kč

Schválený grant

38 547 216 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Projekt řeší havarijní stav objektu sýpky, který vyžaduje nezbytný stavební zásah zabraňující jeho nevratnému poškození, ztrátě jejich kulturní hodnoty a tím také ztrátě významné části kulturního dědictví regionu Bělohradska, jehož je neoddělitelnou součástí již od druhého desetiletí 19. století.

Cílem projektu je ochrana, obnova a prezentace kulturního dědictví prostřednictvím revitalizace a zpřístupnění klasicistního objektu Bělohradské sýpky. Účelem projektu je posílit správu kulturního dědictví a přispět tak k regionálnímu rozvoji prostřednictvím zpřístupnění revitalizované sýpky, který je nyní v havarijním stavu. Cílové skupiny projekt tvoří zejména obyvatelé města Lázně Bělohrad a jeho okolí a také umělci a odborníci z různých oborů a oblastí a představitelé organizací občanské společnosti.

V rámci projektu:

  • revitalizuje klasicistní objekt sýpky a vybavíme jej pro potřeby pořádání kulturních a komunitních akcí,
  • zpřístupníme objekt veřejnosti v souladu s Podnikatelskou strategií,
  • uspořádáme workshop a závěrečnou konferenci,
  • uspořádáme 2 kulturní a komunitní akce.

Projekt je založen na spolupráci s partnery: společností Vaer Stolt - posilující partnerství mezi českými subjekty a subjekty z donorských států. Společnost zajistí kontakty na norské kulturní a umělecké instituce s cílem zapojit je do akcí pořádaných v revitalizovaném objektu sýpky. Druhým partnerem je Nadace českého kubismu, která se zaměřuje na ochranu kulturních památek. Partnerství s oběma subjekty umožní bezproblémovou realizaci projektu a je nezbytným předpokladem pro dosažení jeho cíle - záchraně kulturního dědictví regionu Bělohradska a jeho zpřístupnění.