Zvolte si oblast:

Revitalizace a inovativní využití kulturní památky sýpky Lemberk

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 17. 5. 2023 11:30
  • Aktualizace textu (doplnění odkazu, fotogalerie)

Projekt
Kraj Liberecký kraj
Název programuKultura
Název projektuRevitalizace a inovativní využití kulturní památky sýpky Lemberk
Internetové stránky projektu

web: https://www.sypkalemberk.cz/

FB: https://www.facebook.com/sypkalemberk

IG: https://www.instagram.com/sypkalemberk/

 

Číslo projektuKU-CH2-024
Realizátor projektu

Happy Materials

Partner projektu z donorského státu

Stiftelsen Kistefos-Museet (Norsko)

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 05/2022–04/2024

Další informace

Cílová skupina: organizace občanské společnosti, veřejnost, Romové

Program Sýpky Lemberk: Sypka Lemberk program (.JPG, 381 kB)

Celkové způsobilé výdaje projektu

6 599 000 Kč

Schválený grant

5 939 100 Kč (90 %)

Stručný popis projektu:

Projekt řeší kulturní rozvoj regionu a usiluje o oživení kulturní památky sýpky na Lemberku. Sýpka byla dlouhou dobu nevyužívána, původní majitel nechal budovu chátrat, a ani město nemělo dostatek financí na její opravu. Projekt má proto za cíl dát sýpce nový život.

Sýpka se nachází v blízkosti zámku Lemberk, který je oblíbenou a často navštěvovanou památkou. Projekt chce navázat spolupráci s Národním památkovým ústavem, který spravuje tento zámek a vytvořit tak z Lemberku kulturní centrum pro celou oblast Lemberska. Budova sýpky bude sloužit jako hub kulturních a komunitních aktivit v památkově chráněné zóně Lembersko. Sýpka bude sloužit jako místo pro expozici zmapovaného regionálního umění a stálé expozice místních umělců, například sklářských výtvarníků. Budou se zde také pořádat vzdělávací a osvětové workshopy na témata, která prohlubují znalost a vztah k danému místu a regionu. Do osvěty budou zapojeny instituce místní samosprávy či domovy seniorů či domovy dětí.

V areálu sýpky a přilehlé kulturně barokní krajiny dále vytvoříme 5 km stezku, na které se návštěvníci seznámí s místním uměním. Stezka popíše všechny zajímavé body, které by mohly v této oblasti návštěvníka zaujmout. Naučná stezka povede krajinou památkově chráněné kulturní krajiny Lembersko. Zmapování místních památek vyústí ve stálou expozici v sýpce.