Zvolte si oblast:

Rádio Ponava

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 27. 4. 2022
  • Aktualizace informací (webové stránky, fotografie)

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuRádio Ponava
Číslo projektuKU-ACC1-006
Realizátor projektu

Zahrady Soutoku, z.s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění

Status

Předpokládaná doba realizace: 12/2020 – 07/2022

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost, umělci

Webové stránky: https://ponava.radio/

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 357 220 Kč

Schválený grant

1 221 498 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vytvoření nového formátu věnovanému umělecké kritice a otevřené diskuzní platformy v podobě série audio podcastů reflektujících aktuální dění na kulturní scéně v České republice i zahraničí. Projekt se opírá o mezioborovou spolupráci kritiků a tvůrců podcastů / rádiových pořadů a dalších mediálních tvůrců. Plánované pořady budou vytvořeny v podobě audia a na ně navázaných webových stránek, ale pokud si to bude situace vyžadovat, je možné v kooperaci s dalšími umělci odvysílat také audiovizuálních projekty, reportáže z uměleckých instalací, hudebních montáží, a dalších výtvarných děl.

Žadatel jako promotér koncertů umělecky hodnotné současné hudby, propojený s dalšími podobnými promotéry, disponuje potřebnými zdroji živého materiálu z koncertů. Zorganizuje setkání autorů, interpretů a kritiků ve studiu či na rozličných dalších místech a tato zaznamená.

Rádiový pořad, podcasty i na ně navázané internetové stránky budou vytvořeny ve spolupráci s Divadelní fakultou Janáčkovy akademie múzických umění a plánované spolupráci s Ústavem hudební vědy Masarykovy univerzity v Brně, dále také s kritiky z časopisu HISvoice a dalšími hudebními kritiky.

Seriál hudebního magazínu věnovaného současné hudbě a jejím tvůrcům, a také prostředí, v němž se tato hudba odehrává a jejím sociálním kontextům, se pokusí zprostředkovat soudobou hudbu a sound-artové projekty mimo jiné i publiku, které se o ně běžně nezajímá.

Jeden díl pořadu bude věnován tvorbě islandské a vícero pořadů tvorbě norské a norsko-českým projektům. Jeden nebo dva díly by se měly věnovat tvorbě inspirované kulturou menšin (především českých Romů, snad i norských Samů).

Posluchači budou motivováni k aktivní participaci prostřednictvím audio vzkazů, emailů, zpráv na webových stránkách, anket, popř. vlastních článků, před natáčením budou vybídnuti k zaslání otázek umělcům a kritikům.

Studenti zapojí do pořadů své přátele a rodinné příslušníky při získávání laických reflexí na předmětná díla.