Zvolte si oblast:

Provokující divadlo

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 5. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuProvokující divadlo
Číslo projektuKU-CA1-005
Realizátor projektu

Divadlo Líšeň z. s.

Partner projektu z donorského státu

WORLDS OF PUPPETS (ISL)
Kate Pendry (NOR)

Status

Termín realizace projektu: 05/2021-04/2023

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost, Studenti (jakýkoli věk), Romové

Webové stránky: https://www.divadlolisen.cz/Provokujicidivadlo/

FB: https://www.facebook.com/divadlolisen

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 811 399 Kč

Schválený grant

4 330 258 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt přispěje k rozvíjení a zpřístupnění žánru angažovaného divadla a k jeho využití v otevření diskuzí o aktuálních problémech společnosti. Angažované divadlo reaguje na společenská a politická témata, chce je umělecky kvalitně ztvárnit a také iniciovat dialog o nich a přispět originálním tvůrčím způsobem k jejich řešení.

Projekt vychází ze zkušenosti Divadla Líšeň s tímto žánrem. Reaguje na situaci v současné české divadelní tvorbě, ve které se angažované divadlo rozvíjí, ale není přístupné širší veřejnosti. Současně projekt reflektuje aktuální výzvy české společnosti.

V rámci projektu vytvoříme novou inscenaci zpracovávající téma 50. let minulého století v Československu a vliv nedostatečného vyrovnání s totalitní minulostí na současnost. Vytvoříme komponované programy zahrnující vždy jednu z inscenací s angažovaným obsahem a besedu nebo přednášku s odborníkem, které informačně i analyticky rozvinou téma zpracované inscenací. Obnovíme inscenaci Paramisa, která spojuje romské i neromské kulturní tradice, tvůrce i publikum. Inscenaci budeme uvádět společně s workshopem.

Realizujeme aktivity s islandským a norským partnerem – workshop s islandským loutkářem, hercem a režisérem Berndem Ogrodnikem a tvůrčí setkání s norskou dramatičkou a performerkou Kate Pendry. S oběma budeme sdílet zkušenosti v oblasti loutkového divadla a angažované tvorby. Práci Kate Pendry také představíme veřejnosti. Společně budeme pracovat na rozvíjení možností loutkového a výtvarného divadla a angažovaného umění. Členové týmu se zůčastní vzdělávacíh workshpů.

Žánr angažovaného divadla chceme zpřístupnit širšímu okruhu diváků, proto klademe důraz na realizaci projektu ve spolupráci se školami a na uvádění programu na veřejně přístupných místech. Cílové skupiny projektu jsou: veřejnost, žáci a studenti, Romové, členové Divadla Líšeň.