Zvolte si oblast:

Přenos zkušeností a rozvoj kulturního žánru nového cirkusu v ČR, Islandu a Norsku

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 28. 6. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Moravskoslezský kraj
Název programuKultura
Název projektuPřenos zkušeností a rozvoj kulturního žánru nového cirkusu v ČR, Islandu a Norsku
Realizátor projektu

Cirkus trochu jinak, z. s.

Partner projektu z donorského státu

Hringleikur (IS)
Cirkus Xanti AS (NO)

Partner projektu z ČR

Duha Zámeček

Status

Předpokládaná doba realizace: 4/2021-9/2022

Další informace

Cílová skupina: Umělci, děti a mládež (0-17 let), veřejnost

Webové stránky: www.cirkusjinak.cz

Sociální sítě:

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 166 872 Kč

Schválený grant

4 650 180 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Hlavním cílem projektu je podpořit mezinárodní výměnu zkušeností a rozvoj intenzivní spolupráce mezi umělci nového cirkusu z ČR, Islandu a Norska a využít takto získané impulsy k tvorbě nových představení a programů nového cirkusu s hlubším společenským přesahem se zaměřením na osoby ohrožené sociálním vyloučením (vč. Romů) v ČR a na Islandu i širokou veřejnost v Moravskoslezském kraji.

Aktivitami projektu pak reagujeme na zjištěné problémy u jednotlivých cílových skupin:

1. Umělci – jedná se o umělce (artisty, herce a další profesionály působící v kultuře), ale také nadšené interprety nového cirkusu

2. Děti a mládež – jedná se o děti a mládež spadající do kategorie osob ohrožených sociálním vyloučením vč. Romů (děti z českých dětských domovů a ze sociálně vyloučených lokality v ČR a na Islandu)

3. Veřejnost – publikum mezinárodního festivalu nového cirkusu a pouličního divadla CIRKULUM (plánované propojení s aktivitami projektu v roce 2022).

Na realizaci projektu se bude žadatel podílet s partnery z donorských států, tzn. z Norska (Cirkus Xanti) a Islandu (asociace Hringleikur). Přínos partnerství vnímáme v dlouholetých zkušenostech norského partnera a jeho zakladatele, uměleckého ředitele a produkčního Sverre Waage. V případě islandského partnera se pak jedná o organizaci svým zaměřením a historií velice podobnou naší organizaci.

V projektu je zapojen také český partner Duha Zámeček. Důvodem jeho zapojení jsou plánované aktivity sociálního cirkusu zaměřené na rozvoj a integraci dětí z dětských domovů. Tento partner s toutou specifickou cílovou skupinou úspěšně pracuje více než 25 let.