Zvolte si oblast:

Postpandemická strategie rozvoje a profesionalizace českých kin

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuPostpandemická strategie rozvoje a profesionalizace českých kin
Číslo projektuKU-CB2-016
Realizátor projektu

Asociace provozovatelů kin, z.s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Termín realizace projektu: 03/2022 – 07/2023

Další informace

Cílová skupina: Malé a střední podniky, provozovatelé kin (kinaři)

Webové stránky:

www.prokina.cz/
www.facebook.com/kinari.cz

Celkové způsobilé výdaje projektu

833 000 Kč

Schválený grant

741 000 Kč ( 89 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt přispěje k profesnímu růstu českých kinařů, kteří jsou sdruženi pod Asociací provozovatelů kin (dále APK) a v konečném důsledku celé odborné obci na poli audiovize. Díky výstupům projektu budou moci kinaři a další odborníci lépe čelit výzvám, které kultuře přinesla pandemie Covid-19. V rychle se měnícím světě audiovizuální produkce získají profesní sebevědomí a zlepší tolik potřebnou vzájemnou komunikaci, což povede k větší stabilitě prostředí.

V rámci projektu bude realizována série vzdělávacích aktivit uskutečněných bezprostředně po třech největších oborových setkáních. Tato každoročně pořádaná setkání zahrnují dvě Valné hromady APK a jednu Novoborskou akademii spojených kinematografií. Každé z těchto setkání bude doplněno o jeden den, během kterého proběhne několik workshopů pro užší skupinu provozovatelů kin.

Na základě výstupů z workshopů, seminářů a dalších akcí zaměřených především na práci s mladými diváky, obecněji pak na práci s publikem bude vytvořena nová strategii práce s diváky, ze které bude mít užitek celá odborná obec.

Nedílnou součástí projektu jsou dále čtyři plánovaná školení managementu Představenstva APK.  Výstupem ze školení bude vytvoření metodiky managementu APK včetně směrnic, které poslouží k udržení kontinuity vedení asociace.