Zvolte si oblast:

Posilování kapacit festivalů a institucí v oblasti současného umění a audiovize

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuPosilování kapacit festivalů a institucí v oblasti současného umění a audiovize
Číslo projektuKU-CB2-009
Realizátor projektu

DOC.DREAM services s.r.o

Partner projektu z donorského státu

Bergen internasjonale filmfestival (Norsko)

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Termín realizace projektu: 05/2022 – 04/2023

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost, umělci

Webové stránky:

www.ji-hlava.cz
www.facebook.com/MFDFjihlava

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 572 120 Kč

Schválený grant

1 414 908 Kč ( 90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Festivaly a kulturní instituce z oblasti současného umění a audiovize čelí mnoha výzvám souvisejícím s krizí Covid-19. S tím souvisí i proměna sponzorských vztahů a zmenšující se možnosti financování a přesun kulturních událostí do online prostoru. Týmy se tak za chodu musí naučit nové technické dovednosti, orientovat se v novém online prostředí, neustále přicházet s novými kreativními nápady a zůstat tak relevantní a nablízku svým divákům.

Hlavním cílem projektu je vytvořit platformu kulturních organizací a vybavit členy platformy informacemi a poznatky, které jsou relevantní pro současné kulturní prostředí. Díky sdílení know-how napříč kulturním spektrem (filmové festivaly, moderní tanec, nový cirkus, hudební události atd.) a posilování svých kapacit skrze semináře, workshopy a pracovní setkání, se budou členové platformy schopni lépe orientovat v dynamicky se měnícím kulturním prostředí v čase během pandemické krize i po ní.

Aktivity projektu zahrnují:  Workshop zaměřený na nejpalčivější témata, One-to-one konzultace s experty, Konference fundraisingu, Training workshop zaměřený na prezentační schopnosti a Fundraisingový večer - příležitost představit své organizace potenciálním sponzorům.

Projekt je organizován v partnerství s Bergen International Film Festival, který bude zastávat roli konzultanta a pomáhat s průzkumem a výběrem témat a expertů. BIFF bude mít v projektu důležitou roli, jelikož sami organizují Film Audience Development Conference, která se zaměřuje na témata jako je vývoj a udržení publika a další témata relevantní pro předkládaný projekt.