Zvolte si oblast:

Posílení oboru filmová/audiovizuální výchova v České republice

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 1. 7. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuPosílení oboru filmová/audiovizuální výchova v České republice
Číslo projektuKU-CB1-016
Realizátor projektu

Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, z. s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

NIPOS

Status

Předpokládaná doba realizace: 02/2021 – 01/2023

Další informace

Cílová skupina: Mladí dospělí (18 – 29 let), veřejnost, studenti (jakýkoli věk)

Webové stránky: https://www.filmvychova.cz/projekty/posileni-oboru/

Sociální sítě: 

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 369 700 Kč

Schválený grant

1 232 730 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Hlavním cílem projektu je upevnění statusu a pozice celého oboru filmové/audiovizuální výchovy a zlepšení podmínek pro jeho podporu a artikulaci směrem k odborné i laické veřejnosti.

K naplnění hlavního cíle slouží jednotlivé podpůrné klíčové aktivity, které naplňují předpoklady k upevnění oboru a jeho etablování na poli uměleckého vzdělávání i kulturní politiky České republiky.

Klíčové aktivity jsou zaměřeny na stěžejní linie rozvoje oboru - mapování, sběr dat a jejich vyhodnocení v českém prostředí i v celoevropským kontextu, organizaci vzdělávacích akcí se zaměřením na podstatné problémy oboru, oblasti zájmu a související témata (autorské právo, metodika oboru, certifikace filmů, školení odborníků, lektorů, organizátorů, práce s publikem) a propagaci samotného oboru směrem k odborné i laické veřejnosti.

Výsledkem realizace projektu bude také rozvoj digitální a informační gramotnosti, které patří mezi nejvyhledávanější a nejvíce žádané dovednosti dnešních mladých lidí. Přínosem projektu pro odbornou veřejnost bude také posilování stávající sítě organizací, které se filmové nebo audiovizuální výchově věnují.