Zvolte si oblast:

Posílení mezioborové spolupráce za cílem rozvoje a inovací v oblasti muzejní edukace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuPosílení mezioborové spolupráce za cílem rozvoje a inovací v oblasti muzejní edukace
Číslo projektuKU-CB2-006
Realizátor projektu

NaFilM, z.s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Termín realizace projektu: 03/2022 – 09/2023

Další informace

Cílová skupina: Studenti, umělci, malé a střední podniky (10-249 zaměstnanců)

Webové stránky:

www.nafilm.org
www.facebook.com/nafilm.org
www.instagram.com/filmmuseum_nafilm

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 480 000 Kč

Schválený grant

1 325 000 Kč (89,5 %)

Stručné shrnutí projektu:

Současné trendy v muzejnictví vedou k přeorientování pozornosti ze sbírkotvorné činnosti na návštěvníka a jeho zkušenost. Tento obrat je zároveň obratem k posílení pozice muzejní edukace - tedy záměrné a cílevědomé komunikace s návštěvníkem. V České republice se potýkáme s absencí edukační strategie v expozicích muzeí, ale také s chybějící centrální koncepční a finanční podporou muzejní edukace.

Cílem projektu je proto zasadit se o posílení oboru a podnítit rozvoj a inovace postupů muzejní edukace v českém prostředí prostřednictvím mezioborové spolupráce. Záměr platformy je sdružovat současné české umělce a kreativní tvůrce a nabídnout jim příležitosti k uplatnění se v oboru muzejní edukace v českých a zahraničních muzeích a výstavních projektech. Členy platformy jsou jak jednotlivci, tak kulturní subjekty z řad muzeí, galerií a organizátorů výstav. Smyslem projektu je navýšit jejich počet a zasadit se o posílení jejich postavení.

Klíčové aktivity vycházejí z hlavních potřeb pro rozvoj oboru - mapování, sběr dat a jejich vyhodnocení v českém prostředí i v celoevropském kontextu, organizaci workshopů, tréninků a Industry programu muzejní výchovy za účelem profesionalizace pracovníků v oboru. Projekt nabídne novou pracovní perspektivu na poli výstavnictví a muzejní edukace současným umělcům, tvůrcům a vývojářům, které se díky projektu propojí se zástupci muzeí, ale také studentům uměleckých oborů, pedagogiky a muzejnictví. Projekt si rovněž klade za úkol zviditelnění významné role muzejní edukace směrem k odborné i laické veřejnosti a formulovat potřebné kroky k jejímu rozvoji, včetně snahy o změny nastavení legislativní podpory v oblasti muzeí, která přesun důrazu na návštěvníka, jeho zkušenost a poznávání zatím nezohlednila.