Zvolte si oblast:

Posílení kapacit a profesionalizace služeb NFTK

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuPosílení kapacit a profesionalizace služeb NFTK
Číslo projektuKU-CB2-017
Realizátor projektu

Nadační fond pro taneční kariéru

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Jihočeské divadlo
420PEOPLE z.ú.

Status

Termín realizace projektu: 04/2022 – 01/2024

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost, umělci, studenti

Webové stránky:

www.tanecnikariera.cz
www.facebook.com/druhakariera/ 

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 296 400 Kč

Schválený grant

1 166 760 Kč ( 90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Smyslem projektu je nastavení kontinuálního profesionálního fungování organizace Nadační fond pro taneční kariéru, což povede k posílení jeho mise a dosažení cílů vytýčených v projektu. Projekt má za cíl změnit model fungování Nadačního fondu pro taneční kariéru a přizpůsobit jej pandemické realitě.

Nadační fond pro taneční kariéru se mnohostranně věnuje umělcům pracujícím s tělem jako výrazovým prostředkem - tedy tanečnicím/tanečníkům, performerkám/performerům, akrobatkám/akrobatům v období jejich aktivní kariéry, ale především v období změny a přechodu na tzv. kariéru druhou. Svojí činností fond kompenzuje znevýhodnění těchto umělkyň a umělců na trhu práce ať už jde o riziko úrazů, fyzickou zátěž, omezenou dobou, po níž lze v plném nasazení profesi vykonávat, nízké platové ohodnocení ad. V pandemické době se k těmto specifickým limitům a znevýhodněním přidávají další témata vyplývající z celkové nestability v sektoru živého umění a nedostatečné ochrany profesního uměleckého personálu ať už jde o nezávislou sféru, nebo o zaměstnance.

Právě měnící se profesní situace, která nasedá na dřívější specifika a znevýhodnění umělců v oborech jako je tanec, pohybové divadlo a nový cirkus, vyžaduje posílení jejich odolnosti a adaptability. Formou seminářů určených souborům a studentům konzervatoří, vytvořením znalostní databáze, síťováním a budováním partnerství mezi uměleckými subjekty a nadačním fondem, ale také přímým poskytováním individuálních služeb, posiluje nadační fond schopnost umělkyň a umělců plánovat a řídit svůj kariérní život. Tuto odbornou činnost podporuje fond šířením informací, čímž zvyšuje povědomí a pochopení dané problematiky stakeholdery, profesní i širokou veřejností.