Zvolte si oblast:

Online Hero

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuOnline Hero
Internetové stránky projektu

https://farminthecave.com/
https://www.facebook.com/farmavjeskyni/,
https://www.youtube.com/user/FarmInTheCave,
https://farmavjeskyni.bandcamp.com/,
https://www.linkedin.com/company/farm-in-the-cave-farma-v-jeskyni/

 

Číslo projektuKU-CA2-014
Realizátor projektu

Farma v jeskyni, z.s.

Partner projektu z donorského státu

Kenneth Flak (Norsko)
Strømmen Tekst (Norsko)

 

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 01/2023 – 04/2024

Další informace

Cílová skupina: veřejnost, děti a mládež, mladí dospělí

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 005 550 Kč

Schválený grant

4 500 000 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt přispěje k profesnímu růstu českých performerů v žánru fyzického experimentálního divadla, kteří tak mají možnost si ve spolupráci s norskými partnery osvojit a prohloubit tvůrčí metodu vyvinutou mezinárodním studiem Farma v jeskyni.

Na podkladě několikaměsíčního výzkumu budou uspořádána tři představení, tříměsíční interaktivní výstava, dvě setkání s médii, šest workshopů a dva semináře pro mládež, vysoké školy a veřejnost.  

Projekt staví na unikátním spojení tzv. performance research a vlastní divadelní tvorby, kde se v široce interdisciplinárním kontextu setkají umělci z různých oblastí (performing arts, výtvarné umění, video design, online kultura) spolu s odborníky.

Projekt je založený na sdílení best practices, case stories, know how předních odborníků a zkušeností. Oba partneři přináší projektu potřebnou přidanou hodnotu, a to cestou odborné supervize (investigativní žurnalistika, mediální studia) a umělecké spolupráce prověřené dřívější úspěšnou spoluprací.

Projekt Online Hero zvýší povědomí o nebezpečně rostoucích projevech online nenávisti a dezinformací, které se šíří celosvětově na sociálních sítích.