Zvolte si oblast:

Odsun plotů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Ústecký kraj
Název programuKultura
Název projektuOdsun plotů
Internetové stránky projektu

Připravuje se.

Číslo projektuKU-CA2-043
Realizátor projektu

Era Productions

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

S radostí, z.s.

Status

Předpokládaná doba realizace: 11/2022–04/2024

Další informace

Cílová skupina: veřejnost, starší lidé, Romové

Celkové způsobilé výdaje projektu

2 944 445 Kč

Schválený grant

2 650 000 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Účelem projektu je zpřístupnit současné umění prostřednictvím vytvoření participativního uměleckého díla v podobě artefaktů ve veřejném prostoru za přispění obyvatel Varnsdorfu včetně skupin ohrožených sociální izolací a vyloučením s cílem posílit lokální vazby a sociální soudržnost.

Do lokality se vydá tým světově renomované umělkyně a sociální architektky Kateřiny Šedé. Náplní několikaměsíčního vytváření společného díla bude propojování místních aktérů, mezi nimiž absentují vazby, anebo mezi nimi existují, ale jsou naplněny negativními stereotypy, zkušenostmi a averzemi.

Během společné práce na uměleckém díle budou tvůrci akcentovat, zachycovat a zhmotňovat problematiku obsahu sociálních rolí, sdílení životních zkušeností a artikulaci komunikačních, sociálních, kulturních i prostorových bariér participantů.

Přínosy několikaměsíční realizace sociálně uměleckého projektu zahrnují posílení sociálních vztahů, sdílených identit, mezilidské důvěry a solidarity. Projekt má nejen u svých účastníků, ale i obecně u dalších obyvatel města podpořit vzájemná očekávání, které si lidé každodenně ve svých vzájemných vztazích budují a prokazují. Přínosem projektu je také posílení sociální soudržnosti a snížení rizika sociálního vyloučení v lokalitě.