Zvolte si oblast:

Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 2. 8. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj kraj Vysočina
Název programuKultura
Název projektuObnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava
Číslo projektuKU-CH1-007
Realizátor projektu

Statutární město Jihlava

Partner projektu z donorského státu

VESTNORSK FILMSENTER (NOR)

Partner projektu z ČR

DOC.DREAM services s.r.o.

Status

Předpokládaná doba realizace: 05/2021 – 04/2024

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost, Romové, studenti

Webové stránky: https://www.jihlava.cz/obecne-informace/d-548720/p1=150680

Sociální sítě: https://www.facebook.com/mestojihlava/

Celkové způsobilé výdaje projektu

77 514 000 Kč

Schválený grant

38 550 000 Kč (49,73 %)

Stručné shrnutí projektu:

Obnova domu Masarykovo náměstí 21 bude spočívat v jeho celkové rehabilitaci. V současnosti je dům ve velmi špatném technickém stavu, téměř nevyužívaný, trpí vlhkostí, statickými poruchami, dřevěné konstrukce jsou napadeny dřevokaznými škůdci a houbovou hnilobou.

V rámci stavebních úprav dům odborná firma staticky zajistí, vymění všechna okna, provede novou střechu a restaurátoři zrestaurují nástěnné malby a trámové stropy. Interiér domu bude dispozičně upraven pro potřeby plánovaných aktivit, fasáda bude opravena a štuková výzdoba očištěna a doplněna.

Objekt bude bezbariérově upraven a bude vestavěn výtah pro zpřístupnění všech pater. Po dokončení bude objekt zpřístupněn veřejnosti a bude využíván a navštěvován jak každodenně, tak i při výjimečných událostech.

Součástí projektu je kromě vlastních stavebních úprav také soubor aktivit, které dají domu život. Jejich hlavním cílem je zprostředkovat obyvatelům i návštěvníkům města složité vazby mezi městem, domy a jejich obyvateli, mezi historií a současností. Prostřednictvím výstav, přednášek, filmové tvorby i projekcí o společenském a stavebním vývoji Jihlavy bude dům aktivně sloužit k opětovnému vybudování vztahu obyvatel ke svému městu. Vztahu, který byl v celé historií opakovaně narušován až byl během 20. století zcela zásadně proměněn nejprve deportací početné židovské komunity a následně vysídlením německy mluvícího, původně většinového, obyvatelstva. Současné zastoupení menšin a jejich zapojení se projeví průřezově v mnoha vzdělávacích i volnočasových aktivitách.

Objekt bude provozovat příspěvková organizace města Brána Jihlavy spolu s partnerem projektu Centrem dokumentárního filmu. Tyto subjekty budou spolupracovat při vytváření programového schématu, a to v oblastech vzdělávání, cestovního ruchu i rozvoje podnikání. Své know how v oblasti kreativního průmyslu poskytne také partner z donorského státu – Vestnorsk Filmsenter, který bude také zapojen do vlastní přípravy vzdělávacích aktivit.