Zvolte si oblast:

Moudří hlupáci Podcast - TALKS

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 28. 4. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuMoudří hlupáci Podcast - TALKS
Číslo projektuKU-ACC1-008
Realizátor projektu

Fifty14 s.r.o.

Partner projektu z donorského státu

Kunstsentrene i Norge (Contemporary Art Centres in Norway)

Partner projektu z ČR

hunt kastner artworks, s.r.o.

Status

Předpokládaná doba realizace: 2/2021 – 07/2022

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost, mladí dospělí, umělci

Webové stránky:

http://www.wisefoolpod.com
https://www.facebook.com/wisefoolpod
https://www.instagram.com/thewisefoolpod/
https://podcasts.apple.com/cz/podcast/the-wise-fool-art-podcast/id1472331248
https://open.spotify.com/show/7xL4WUeshGxBVfwg7szVc9
https://www.youtube.com/channel/UC1AqhF-KjeBjhG6PwhJznOw

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 169 886 Kč

Schválený grant

1 052 897,40 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt má rozšířit již existující podcast, který se nazývá „Wise Fool“. Tento podcast se snaží zjistit, jak funguje současný svět vizuálního umění. Realizátoři projektu se spojili s pražskou galerií Hunt Kastner Gallery a s galerií Kunstsentrene i Norge (KiN) v Norsku, aby mohli lépe koordinovat 25 panelových diskuzí přístupných pro veřejnost zdarma a 60 individuálních rozhovorů v České republice, na Islandu a v Norsku po dobu 18 měsíců. Z těchto konverzací budou pořízeny nahrávky a ty budou zdarma dostupné celosvětově. Z těchto konverzací budou pořízeny nahrávky a ty budou zdarma dostupné celosvětově prostřednictvím podcastu Wise Fool.

Projektový tým díky cestování po České republice, Islandu a Norsku bude moci koordinovat a pořizovat nahrávky z veřejných panelových diskuzí a z jednotlivých rozhovorů o tématech, která jsou pro regiony důležitá a kritická. Témata budou například pojednávat o vlastní identitě, financování v oblasti umění, komercializaci, změně klimatu, ekologie, cenzuře, touze, humoru, o pouličním uměním, síle, proč by lidé měli kupovat umění, potřeby institucí, uměleckých školách a jak sbírat umění. Partneři budou v tomto procesu pomáhat tím, že využijí své znalosti komunit a svých kontaktů ke koordinaci vhodných hostů a míst, kde se budou nahrávky pořizovat. Místní publikum bude vyzýváno klást otázky a účastnit se diskusí.

Podcasty budou k dispozici po celém světě a budou podporovat větší kritický dialog a kulturní podnikání prostřednictvím sdílení odborných znalostí a zkušeností. Zároveň budou podporovat posílení kulturní spolupráce mezi partnerskými zeměmi a vytváření nových sítí po celém světě. Záměrem těchto rozhovorů, bezplatných veřejných kritických panelových diskusí a následných podcastů je nabídnout veřejnosti možnost nahlédnout do současného uměleckého světa, do života profesionálních umělců a do kritiky umění. Toho bude dosaženo prostřednictvím kritického dialogu o hodnotách, rolích a odpovědnosti současného trhu vizuálního umění..