Zvolte si oblast:

Města

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 6. 6. 2022

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuMěsta
Číslo projektuKU-ACC1-007
Realizátor projektu

4AM z.s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Centrum pro média, ekologii a demokracii

Status

Předpokládaná doba realizace: 01/2021 – 01/2022

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost, vědci, výzkumníci, umělci

Webové stránky: https://forum4am.cz/index.php/mesto/https://forum4am.cz/index.php/2021/04/22/workshop-mesto-forum-pro-snesitelnejsi-kazdodennost/
Sociální sítě: https://www.facebook.com/4AM.Forum

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 411 690 Kč

Schválený grant

1 270 521 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je zpřístupnit současnému umění širší veřejnosti skrze vytvoření mediální platformy. V současné době v českém mediálním prostředí neexistuje web, který by pravidelně informoval o současné architektuře, urbanismu a souvisejících oborech formou odborných analýz, komentářů, esejů a dalších adekvátních formátů.

Projekt staví na partnerství spolku 4AM, který témata zaštiťuje z hlediska odbornosti, a dále spolku CMED, který se podílí na vydávání Deníku Referendum, a disponuje tak znalostí mediálního prostoru a oboru žurnalistiky. Jde o v českém prostředí unikátní spolupráci novinářů s umělci a kritiky.

V rámci projektu vznikne novinová rubrika „Města“, která bude součástí online Deníku Referendum a přidružená multimediální platforma na webu 4AM. Platformy vychází z interdisciplinárního přístupu, který současnou architekturu a umění pojímá ve vztahu k fyzickému prostoru, kultuře a politice.

Rubrika poskytne kritikům prostor pro vyjádření a umožní jim oslovit širší publikum. Odborné žurnalistické vedení je podpoří v profesním růstu, zejména v tom, jak srozumitelně oslovovat veřejnost. Projekt přímo osloví odbornou i laickou veřejnost prostřednictvím tematických webových platforem, mezinárodního workshopu, newsletterů, on-line fóra či komunikačních aktivit.

V rámci úvodního workshopu budou kritici sdílet své zkušenosti napříč obory a srovnávat je se svými evropskými kolegy. Zahraniční zkušenosti projekt využije i během tvorby obsahu rubriky.Projekt posílí vztah společnosti ke kulturním institucím, neboť bude široké veřejnosti poskytovat kritický pohled na jejich fungování a informovat o aktuálním dění. Rubrika také posílí rozvoj měst prostřednictvím článků o jejich plánování a tvorbě.