Zvolte si oblast:

Měsíc autorského čtení - čestný host Island

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 28. 6. 2022
  • Aktualizace informací (web, sociální sítě, foto)

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuMěsíc autorského čtení - čestný host Island
Číslo projektuKU-CA1-078
Realizátor projektu

Větrné mlýny s.r.o.

Partner projektu z donorského státu

Islandské literární centrum (ISL)

Status

Předpokládaná doba realizace: 4/2021 – 3/2023

Další informace

Cílová skupina: Umělci, studenti (jakýkoli věk), veřejnost

Webové stránky: https://www.autorskecteni.cz/

Sociální sítě: https://www.facebook.com/autorskecteni

YouTube:

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

6 512 500 Kč

Schválený grant

5 140 000 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Projekt propojuje mobilitu spisovatelů s budováním publika a šíří původní islandskou i českou literaturu v zahraničí. Podílí se na něm spisovatelé z Islandu a České republiky, potažmo dalších evropských zemí. Smyslem je též zprostředkovat současné myšlení o evropském kontextu, narušovat stereotypy, vysvětlovat, spojovat.

Do kontrastu vůči mediálnímu prostředí, odkud se plíživě vytrácí pluralita, staví projekt svobodnou literární tvorbu, která co nosič názorů i reflexe disponuje analytickou i vyjadřovací silou, jež zachycuje, nebo odkrývá podstatné souvislosti. Do svého středu umisťuje spisovatele a jeho vzácnou způsobilost přejít z obecného k sobě a zase zpět.

Zapojí se jedenatřicet islandských autorů a stejný počet jejich kolegů z České republiky a dalších evropských zemí, odehrají se desítky autorských čtení a jiné doprovodné programy. Vznikne esejistická kniha představující myšlení islandských autorů o své zemi, audiovizuální antologie mapující současnou literaturu Islandu, nebo audiovizuální dokumentační archiv, který očima islandských literátů poskytuje obraz kultury a společnosti Islandu, v Brně proběhne mezinárodní letní škola islandských studií.

Úhelným kamenem projektu je dvaadvacátý ročník literárního festivalu Měsíc autorského čtení (MAČ), jehož čestnými hosty bude jedenatřicet islandských literátů. MAČ vznikl v nultém roce milénia v České republice v Brně a s postupem času se rozšířil do dalších měst a zemí. V Česku běží v rodném Brně a nedaleké Ostravě, současně i ve Wrocławi, Košicích, Budapešti a Lvově. Během islandského ročníku též v Rejkjavíku.

Díky svému extenzivnímu záběru probíhá MAČ rok co rok v podstatě nepřetržitě a vrcholí vždy v červenci a srpnu, kdy se po jedenatřicet dní bez přestávky stěhuje z místa na místo. Hlavní program zahrnuje dvě linie: domácí a zahraniční, která představuje písemnictví čestné země, Islandu v r. 2021.