Zvolte si oblast:

Média a dokument 2.0

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 6. 6. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuMédia a dokument 2.0
Číslo projektuKU-ACC1-003
Realizátor projektu

DOC.DREAM services s.r.o.

Partner projektu z donorského státu

FILM AS

Status

Předpokládaná doba realizace: 10/2020 – 08/2022

Další informace

Cílová skupina: Studenti, mladí dospělí

Webové stránky:

https://www.ji-hlava.cz/
www.facebook.com/MFDFjihlava
www.instagram.com/jihlava_idff

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 410 380 Kč

Schválený grant

1 269 342 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Účelem projektu Média a dokument 2.0 je pomoc v profesním růstu mladých kritiků, výměna zkušeností mezi českými a předními zahraničními publicisty i společenský a kulturní dialog. V neposlední řadě projekt nabízí spolupráci časopisů zaměřených na dokumentární film – dok.revue a Modern Times Review. Přidruženou hodnotou projektu by bylo rozšíření povědomí o současném světovém dokumentu v českém kontextu, potažmo o českém a středoevropském dokumentu v rámci zahraniční žurnalistiky a kritiky.

Cílem projektu je propojení s mezinárodní scénou, a to nejen spoluprací českého časopisu dok.revue s norským časopisem Moderm Times Review, ale také díky účastníkům workshopu Média a dokument 2.0, kteří se mohou stát novými autory pro časopisy dok.revue a/nebo Modern Times Review a kteří budou schopni reflektovat důležitá témata současných dokumentárních filmů, což se bude odrážet v jejich kritickém psaní.

Díky projektu, budou účastníci workshopu schopni přemýšlet o filmu v nejširších možných souvislostech, budou schopni formovat své názory a získají praktické zkušenosti. Dobře napsané recenze a analýzy dokumentárního filmu jsou důležitým nástrojem pro jeho další rozvoj a často se stávají předmětem širší společenské diskuse – mezi kritiky, tvůrci dokumentů, návštěvníky kin a veřejností.

Inovace a kreativita tohoto projektu spočívá v tom, že umožní dialog nejen mezi českými a norskými filmovými kritiky a novináři, ale také otevírá sociální a kulturní dialog, protože dokumentární filmy, které jsou předmětem kritiky, se často zaměřují na témata, která ve společnosti právě rezonují.

V rámci projektu dojde k výměně zkušeností a názorů v oblasti filmové kritiky, což bude mít vliv na profesní růst mladých českých filmových kritiků a novinářů. České kritické psaní se tak dostane do kontaktu s mezinárodní scénou a bude možné jej publikovat v angličtině. Projekt rozšíří pohled a témata současných dokumentárních filmů a zároveň rozšíří autorskou základnu obou časopisů.