Zvolte si oblast:

Mapování potřeb a posílení profesních dovedností dýdžejů a hudebních tvůrců v oblasti remixu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuMapování potřeb a posílení profesních dovedností dýdžejů a hudebních tvůrců v oblasti remixu
Číslo projektuKU-CB1-014
Realizátor projektu

Svaz autorů a interpretů

Partner projektu z donorského státu

Inland Norway University of Applied Sciences

Partner projektu z ČR

Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoká škola finanční a správní, a. s.

Status

Termín realizace projektu: 03/2021 – 06/2022

Další informace

Cílová skupina: Umělci, podnikatelé

Webové stránky:

https://www.sai.cz/
https://www.facebook.com/SvazAutoruaInterpretu/

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 663 412 Kč

Schválený grant

1 497 070 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt přispěje k profesnímu růstu a profesionalizaci dýdžejů a tvůrců pracujících s hudebním remixem (hip hop, drum'n'bass, techno). Na rozdíl od mnoha jiných hudebních profesí, jako jsou zpěváci či koncertní umělci, nedisponují dýdžejové vlastní oborovou platformou, která by jim umožňovala sdružovat se za účelem prosazování vlastních zájmů, poskytovala jim odbornou profesní pomoc a zázemí.

Svaz autorů a interpretů (SAI) má v úmyslu zvýšit právní a odborné povědomí dýdžejů, posílit jejich profesní kapacity (např. upozorněním na správné obstarávání licencí k užití hudebních děl a zvukových záznamů pro účely vlastní tvorby nebo hudební produkce). Stávající informační zdroje zaměřené spíše na tradiční profese z oblasti populární hudby žadatel díky projektu rozšíří i na mnohdy opomíjené profese dýdžejů a na problematiku remixu v hudební kultuře. Pro tyto hudebníky budou formulována metodická doporučení, včetně vydání tištěného manuálu a informačních materiálů.

Projekt posílí kapacitu Svazu autorů a interpretů, který se bude moct do budoucna věnovat též dýdžejům, a posílí profesní kompetence dýdžejů jakožto podnikatelů - osob samostatně výdělečně činných, protože těmto osobám se dosud ze strany SAI dostávalo málo pozornosti. Zároveň projekt propojí české a norské experty za účelem výměny poznatků a příkladů dobré praxe (best practices).