Zvolte si oblast:

KritikLab

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 27. 4. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuKritikLab
Číslo projektuKU-ACC1-010
Realizátor projektu

Společnost pro Divadelní noviny

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Akademie múzických umění - Katedra teorie a kritiky
Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o.
Horácké divadlo Jihlava
Východočeské divadlo Pardubice

Status

Předpokládaná doba realizace: 01/2021 – 12/2022

Další informace

Cílová skupina: Studenti, profesionální kritikové a redaktoři, veřejnost, umělci

Webové stránky:

https://www.divadelni-noviny.cz/rubrika/kritik-lab
https://www.facebook.com/Divadelni.noviny

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 285 000 Kč

Schválený grant

1 156 500 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Náplní projektu je založení centra divadelní kritiky pod názvem KritikLab ve spolupráci Divadelních novin a Katedry teorie a kritiky na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Vzájemně provázané cíle jsou: napomoci odborné reflexi regionálních divadel, poskytnout studentům teorie a kritiky praxi v oboru a doplnit tím jejich teoretické vzdělání v rámci výuky na DAMU, a konečně vychovat a podchytit nové talenty pro funkce odborných kritiků a redaktorů.

Hlavní činnosti, jimiž se cíle prostřednictvím centra KritikLab budou realizovat: 

  1. Ve dvouleté periodě dojde k úzké spolupráci s mimopražskými činoherními divadly, kterým KritikLab zajistí odborné reflexe, interní diskuse souboru s hodnotiteli a závěrečnou panelovou diskusi kritiků a tvůrců každého divadla s veřejností. Pro první etapu jsou oslovena tři typově rozdílná divadla: Činoherní studio Ústí nad Labem (výrazně autorské), Východočeské divadlo v Pardubicích (dobře vedená tradiční městská scéna) a Horácké divadlo v Jihlavě (v níž se nové vedení pokouší o výrazný umělecký program).
  2. Ve dvouleté periodě budou studenti DAMU pod vedením zkušených kritiků a redaktorů pracovat na kritické reflexi vybraných divadel, zhlédnou všechny premiéry, budou psát kritické reflexe a podílet se na diskusích i na závěrečné panelové diskusi.
  3. Texty studentů, vypracované v souvislosti s prací na kritické reflexi divadel a pod vedením zkušených redaktorů, budou zveřejněny na webových stránkách i-DN. Na závěr každého roku budou výsledky publikovány v příloze tištěných Divadelních novin.
  4. Studenti DAMU budou mít možnost v postavení elévů poznat činnost redakce Divadelních novin a přiměřeným způsobem se na ní podílet.
  5. V rámci projektu budou pro studenty a další zájemce uspořádány workshopy věnované pracovním výstupům z kritické reflexe spolupracujících divadel, profesním kompetencím odborného kritika a navazujícím kontextuálním tématům teorie a praxe odborné divadelní kritiky.