Zvolte si oblast:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě - záchrana venkovské památky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 30. 8. 2023
  • Aktualizace informací
  • Pozvánka na odborný seminář

Projekt
Kraj Středočeský kraj
Název programuKultura
Název projektuKostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě - záchrana venkovské památky
Číslo projektuKU-CH1-073
Realizátor projektu

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora

Partner projektu z donorského státu

Chuch of Norway (NOR)

Partner projektu z ČR

Obec Grunta
Muzejní a vlastivědný spolek "Včela Čáslavská"
Dvouletá katolická střední škola a mateřská škola
Církevní mateřská škola sv. Jakuba v Kutné Hoře

Status

Předpokládaná doba realizace: 05/2021 – 04/2024

Další informace

Cílová skupina: Děti a mládež (0-17 let), Veřejnost

Webové stránky: https://khfarnost.cz/cs/kostel-nanebevzeti-panny-marie-v-grunte-zachrana-venkovske-pamatky/

Pozvánka na odborný seminář 18. září 2023 Pozvánka na seminář 18. září 2023 (.PNG, 1910 kB)

Odborný seminář ve spolupráci s norským partnerem projektu se uskuteční 18.9.2023 v Kutné Hoře. Tématem semináře je otevření církevních památek všem. Další část programu semináře se bude věnovat malířské výzdobě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě.

Celkové způsobilé výdaje projektu

42 813 380 Kč

Schválený grant

38 532 042 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je záchrana kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě, který je významnou neorománsko-secesní kulturní památkou a je jednou z největších a nejhodnotnější venkovských staveb tohoto typu. Hlavní podstatou problému je havarijní stav této památky. Kostel je zásadně staticky narušen. Umělecky nejzajímavější a nejcennější z celého kostela je jeho vnitřní nástěnná výmalba, která nemá na českém venkově obdoby.

Záchrana kostela spočívá v provedení stavebních a restaurátorských prací, čímž dojde k obnově kostela, který bude mít v prvé řadě stabilizované podloží a základy, aby nedocházelo k rozšiřování statických poruch a možnému následnému zřícení. Opravené budou krovy hlavní lodi, presbytáře a věží, střešní krytina na věžích bude měděná. Sanované bude nyní vlhké zdivo v interiéru v oblasti soklu, v rozsahu nezbytného statického zajištění zdiva bude obnovena vnější fasáda a zapraveny budou trhliny ve stěnách, klenbách a podlaze. Restaurátorsky opraveny budou kamenné prvky v interiéru, vrcholové kříže, vitráže oken na fasádě. Rekonstruovaná bude elektroinstalace a osvětlení interiéru. Kostel bude mít také elektronické a protipožární zabezpečení. Zrestaurovaná bude vnitřní celoplošná výmalba.

Cílíme na zpřístupnění a prezentaci kulturního bohatství naší země místní komunitě i širší veřejnosti ve spolupráci s partnerem obcí Grunta. Zrealizujeme bilaterální aktivitu s norským partnerem formou spolupráce na téma otevření kostela jako církevní budovy pro všechny a jeho nového využití v podmínkách současné společnosti. S přispěním partnerů Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře a Dvouleté katolické střední školy a mateřské školy vytvoříme edukační programy, jejichž cílem je zapojení dětí a mládeže jako důležité součásti pro zachování kulturního dědictví a přispívání k národní a kulturní identitě. V partnerství s Muzejním spolkem „Včelou Čáslavskou“ zrealizujeme přednášku a leták, který zvýší informovanost o kulturní památce, její obnově a podpoře z fondů EHP.