Zvolte si oblast:

Kartografie (Eko)systémů I RurArtMap a Mapa Perpedian: Black Edition

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 31. 5. 2022
  • doplněn odkaz na sociální sítě
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Královehradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, kraj Vysočina, Zlínský kraj
Název programuKultura
Název projektuKartografie (Eko)systémů I RurArtMap a Mapa Perpedian: Black Edition
Číslo projektuKU-CB1-009
Realizátor projektu

Nadace Agosto Foundation

Partner projektu z donorského státu

Harpefoss Hotell Kunstarena (Norsko)

Status

Předpokládaná doba realizace: 01/2021 – 07/2022

Další informace

Cílová skupina: Umělci, Organizace občanské společnosti, výzkumníci, vědci

Webové stránky: https://blackedition.cz/cs/publikace

Facebook: https://www.facebook.com/AgostoFoundationinPrague

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 520 000 Kč

Schválený grant

1 368 000 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Účelem projektu je vybudovat kapacitu regionálních uměleckých a kulturních iniciativ, které se aktivně zapojují do řešení aktuálních otázek, především sociálních a environmentálních, prostřednictvím identifikace klíčových aktérů a vytvořením mapy „Black Edition“

Cílem je identifikovat klíčové aktéry v jednotlivých oblastech České republiky, kteří využívají inovativní postupy a významně zlepšují podmínky pro život místních komunit. Informace, získané v průběhu výzkumu, budou součástí mapy „Black Edition“ s tištěnou a online verzí, která poslouží jako praktický nástroj a podklad pro všechny, kdo se zabývají problematikou občanských kulturních komunit. Mapa bude kromě databáze jednotlivých subjektů obsahovat také přílohu s rozhovory s vybranými aktéry a doprovodné texty zpracované mezioborovým týmem (sociální antropolog, ekolog, kulturní environmentalista, umělec, kurátor).

Obsah a výběr aktérů je zaměřen na kulturní subjekty, jež se dlouhodobě věnují především ekologii, problematice sociálního vyloučení, mezigeneračnímu dialogu, obnově kulturních tradic, práci s pamětí místa a podobně. Během projektu dojde k identifikaci problémů, s nimiž se tito aktéři potýkají, a zároveň k vizuálně znázorněné reprezentaci možných propojení jednotlivých organizací a jednotlivců v kulturně sociálním a ekologickém kontextu. Součástí mapy bude text o menších norských kulturních a uměleckých iniciativách připravený ve spolupráci s norským partnerem. Mapa bude distribuována kulturním organizacím a představena na setkání, jehož se zúčastní především zástupci nezávislých kulturních center a komunit z rurálních a periferních oblastí mimo hlavní kulturní centra, odborné publikum i široká veřejnost. Setkání se zúčastní též vybraní zástupci partnera z Norska, kteří zde představí podobné norské iniciativy a navštíví několik vybraných regionálních iniciativ v České republice.

Mapování a distribuce mapy proběhne rovnoměrně ve všech krajích ČR mimo Hlavního města Prahy. V každém kraji bude identifikováno minimálně 5 klíčových kulturních občanských iniciativ, organizací či jednotlivců..