Zvolte si oblast:

Instituty Paměti národa - Nová platforma pro hluboce působivé umělecké zprostředkování osobních osudů na pozadí pohnutých dějin 20. století s použitím nejnovějších interaktivních informačních a komunikačních technologií

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuInstituty Paměti národa - Nová platforma pro hluboce působivé umělecké zprostředkování osobních osudů na pozadí pohnutých dějin 20. století s použitím nejnovějších interaktivních informačních a komunikačních technologií
Internetové stránky projektu

https://www.postbellum.cz
https://www.facebook.com/pamet.naroda,
https://twitter.com/Pametnaroda,
https://www.instagram.com/pamet_naroda/

 

Číslo projektuKU-CA2-024
Realizátor projektu

POST BELLUM, z.ú.

Partner projektu z donorského státu

Stiftelsen Falstadsenteret (Norsko)

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 05/2022–10/2023

Další informace

Cílová skupina: studenti, starší lidé, veřejnost

Celkové způsobilé výdaje projektu

7 595 169 Kč

Schválený grant

5 300 000 Kč (70 %)

Stručné shrnutí projektu:

V projektu dojde k vytvoření unikátního obsahu multimediálních uměleckých expozic představujících nový způsob vyprávění historie pomocí autentických osobních svědectví.

Expozice se zaměří na diváka a přiblíží českým i zahraničním návštěvníkům strhujícím způsobem českou, resp. evropskou zkušenost (včetně norské) s totalitními režimy.

Interdisciplinární projekt propojí principy nových médií, designu her, historie, vzdělávacích postupů, vizuální komunikace, muzejnictví a dalších uměleckých odvětví, aby vytvořil plastický obraz 20. století, který nabídne různé úhly pohledu na historická témata. Projekt podpoří budování kapacit kulturních institucí, vznik nových regionálních muzeí moderní historie, které v ČR chybí - Instituty Paměti národa.  První regionální Instituty budou otevřeny v Pardubicích a Brně.

Projekt bude realizován se zahraničním partnerem, renomovaným Falstad Centrem, které se také zaměřuje na dokumentaci fenoménů 20. století a prezentaci těchto témat pomocí moderních výstavních postupů. Díky spolupráci dojde vzájemně ke zvýšení kompetence v oblasti tvorby výstavního obsahu s využitím moderních technologií a rozšířené reality.