Zvolte si oblast:

Hudební platforma AlterEcho jako prostor ke spojení umělecké komunity, veřejnosti a vzdělání mladých

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 6. 6. 2022
  • Aktualizace textu

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuHudební platforma AlterEcho jako prostor ke spojení umělecké komunity, veřejnosti a vzdělání mladých
Číslo projektuKU-ACC1-012
Realizátor projektu

MUZIKUS s.r.o.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Crankazyl, s. r. o.
Kulturou proti chátrání, z. s. (autonomní, kulturní a sociální centrum Sibiř)

Status

Předpokládaná doba realizace: 01/2021 – 12/2021

Další informace

Cílová skupina: Umělci, veřejnost, děti a mládež (0-17)

Webové stránky: https://alterecho.muzikus.cz/

Sociální sítě: https://www.facebook.com/AlterEchoCZ/

Video: https://youtu.be/c0rRcN0KZuI (Představení projektu), https://youtu.be/bkcEEKYlEVk (Záznam diskuze z 25. září 2021 "Jak se vede hudebním médiím v Česku?"

Celkové způsobilé výdaje projektu

607 200 Kč

Schválený grant

480 000 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt přispěje k rozvoji hudební kritiky zaměřené na alternativní či nezávislou hudební scénu a posílení její role inspiračního a motivačního aktéra nazpět k tvůrcům této kultury – umělcům, kapelám, ale také pořadatelům, klubům, dalším hudebním profesionálům a novinářům a k veřejnosti.

Cílem projektu je profesionalizace redakce platformy AlterEcho, která bude pravidelně a účinně reflektovat hudební dění – zejména jeho netradiční podoby, a hledat způsoby porozumění současnému hudebnímu umění. S tím esenciálně souvisí poskytování prostoru k diskusi jak v online prostředí, tak v komfortním prostoru komunitního centra nebo klubu, kde dochází k setkání osobnímu.

V rámci projektu dojde ke zdvojnásobení objemu publikovaných textů, které budou zaměřeny na autorskou publicistiku – rozhovory a reportáže, komentáře a články reflektující mladou českou (případně slovenskou) tvorbu. Během realizace projektu dojde k prohloubení stávající a navázání další spolupráce i se spřízněnými, neziskovými a kulturně činnými organizacemi. Tato kooperační síť přispěje i ke zvýšení dopadu projektu a šíření jeho publicity. Velký přínos lze také spatřovat ve sdílení zkušeností a know-how, výměnu úhlů pohledu mezi hudebníky, kritiky, dramaturgy, promotéry a umělci.