Zvolte si oblast:

Hledání ztracené identity

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Liberecký kraj
Název programuKultura
Název projektuHledání ztracené identity
Internetové stránky projektu

https://www.sokol-jablonec.cz

Číslo projektuKU-CH2-036
Realizátor projektu

    Tělocvičná jednota Sokol Jablonec n. Nisou

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 05/2022–04/2024

Další informace

Cílová skupina: podnikatelé, veřejnost, organizace občanské společnosti

Celkové způsobilé výdaje projektu

7 364 000 Kč

Schválený grant

6 625 000 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt řeší opětovné víceúčelové využívání objektu nynější sokolovny, která byla v tomto duchu postavena v roce 1898. Stavba byla realizována původními německými obyvateli (spolkem Turnverein) a sloužila k rozvoji těla i ducha na principu antické kalokagathie. V té době byla centrem dění ve městě.

Smyslem projektu je představit a trvale využívat rozmanité prostory budovy a oživit tak nejen kulturní památku, ale i její bezprostřední okolí. Tematická linka příběhů historie je navázaná na vertikální osu věže. U studny v suterénu začíná příběh historie města, který se grafickým ztvárněním vine přes vstupní foyer výš až do podkroví. Tam se rozbíhá do jednoduchých expozic příběhu rozkvětu sklářství a bižuterie v regionu, příběhu historie stavby a jejích stavitelů a příběhu historie Sokola v Jablonci. Až do vrcholu věže pak pokračuje v současnosti - symbolickým propojením studentů a tradičních bižuterních a sklářských firem v audiovizuálních expozicích.

Představovaný příběh bude podporovaný průběžnými akcemi, které se budou konat v multifunkčním sálu v suterénu. Jeho vstupní foyer by mělo sloužit jako spolkové zázemí Sokola. Celý prostor je určený pro pořádání výstav, přednášek a seminářů. Jejich témata se budou v duchu Hledání ztracené identity zaměřovat na vnímání kvalit veřejného prostoru, staveb a historického odkazu původních obyvatel. Předpokládané využití bude probíhat za podpory a spolupráce Města Jablonec nad Nisou, spolků PLAC a Jablonec jinak, středních škol ve městě, Technické univerzity Liberec, nízkoprahového klubu Kruháč – Diakonie Jablonec, ale i Okresní hospodářské komory.