Zvolte si oblast:

GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Ústecký kraj
Název programuKultura
Název projektuGARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS
Internetové stránky projektu

https://www.ujep.cz
https://www.facebook.com/FUD.UJEP,
https://www.facebook.com/ujep.cz/

 

Číslo projektuKU-CA2-004
Realizátor projektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Partner projektu z donorského státu

Skaftfell Myndlistarmidstöd Austurlands (Island)

Partner projektu z ČR

Člověk v tísni, o.p.s.
Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Dobrovolnické centrum, z.s.
Základní umělecká škola, Most, Moskevská 13, p.o.

 

Status

Předpokládaná doba realizace: 05/2022–03/2024

Další informace

Cílová skupina: umělci, studenti, veřejnost

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 215 550 Kč

Schválený grant

4 693 995 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS se v mezinárodním uměleckém kontextu, ale zároveň s důrazem položeným na spolupráci s místní komunitou, soustředí na propojování aktuálních uměleckých projevů se společenskými aktivitami vyrůstajícími z touhy obhospodařovat a kultivovat nejbližší okolí, kterou lze symbolicky označit jako tendenci projevující se různými formami kolektivního zahradničení.

Zahrada a práce spojené s jejím budováním a údržbou jsou bezesporu metaforicky propojeny s vůlí člověka zvelebovat a sdílet konkrétní prostor a zároveň tento prostor využívat k zabezpečení existenčních ale také existenciálních potřeb.

Projekt v rámci realizace sedmnácti uměleckých děl umístěných ve veřejném prostoru propojí umělecké instituce a umělce z deseti zemí čtyř kontinentů a zástupce komunit z těchto zemí ke spolupráci ve snaze vybudovat symbolická místa představovaná dialogem mezi různými formami uměleckých projektů a jednoduchým aktem zlepšování opomíjených nebo jinak zanedbaných prostor. Jejich příkladem mohou být lokality poznamenané ekonomickým vykořisťováním, zchátralé postindustriální oblasti, sociálně vyloučené komunity ale také různorodé prostory, kde dochází k interakci mezi specifickými sociálními skupinami a komunitním aktivismem.