Zvolte si oblast:

Fórum Krásná práce – platforma pro posilování aktérů v oblasti tradičních řemesel, jejich síťování a rozvoj interdisciplinární spolupráce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 19. 4. 2022
  • Aktualizace odkazu na web příjemce

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuFórum Krásná práce – platforma pro posilování aktérů v oblasti tradičních řemesel, jejich síťování a rozvoj interdisciplinární spolupráce
Číslo projektuKU-CB2-001
Realizátor projektu

Družstevní práce, nadační fond

Partner projektu z donorského státu

Jan Michl OrdPluss Org, Norsko

Partner projektu z ČR

Ateliér produktového designu Fakulta umění a designu UJEP;
Ateliér produktového designu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze;
Ateliér Produktový design – Fakulta multimediálních komunikací – UTB ve Zlíně;
Ateliér produktového designu Fakulta výtvarných umění VUT;

Status

Předpokládaná doba realizace: 04/2022 – 09/2023

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost, umělci, studenti, tradiční řemeslníci

Webové stránky:

https://krasnaprace.org/aktivity/
FB @krasnaprace2018
IG @krasnaprace

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 763 147 Kč

Schválený grant

1 586 800 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt je součástí dlouhodobého komplexního projektu „Krásná práce“, jehož cílem je znovuzačlenění řemeslné a lidové výroby do soudobé kultury, zviditelnění tradiční práce mistrů řemesel, jejich síťování i napojení na mladou generaci.

Cílem projektu je vytvořit webovou aplikaci ve formě sociální sítě, která propojí jednotlivce i subjekty působící v oblasti živých tradičních řemesel a přispěje tak k jejich profesionalizaci (především v oblasti marketingu a prodeje).

Záměrem je vytvořit uživatelsky přívětivé virtuální prostředí, kde budou řemeslní mistři prezentovat své výrobky a zároveň sdílet své příběhy i rodinné řemeslné tradice. Tato platforma je zároveň propojí se subjekty z oblasti cestovního ruchu, s možnými následovníky z řad studentů nebo se zainteresovanou veřejností.

Ve spolupráci s norským partnerem a čtyřmi partnerskými univerzitami z celé ČR (FAVU, VŠUP, UTB, UJEP) vznikne kolekce designových předmětů, kterou společně vytvoří řemeslní mistři a studenti produktového designu. Proces vzniku kolekce přirozeně zajistí předávání znalosti mladým lidem a povede k udržení řemeslných technik. Kolekci představíme veřejnosti, čímž zvýšíme povědomí o moderní využitelnosti tradičních řemesel.